Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 november 2020

Beslut

Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor (FiU13)

En tjänstepensionskassa är en förening som sköter medlemmarnas tjänstepension. I spåren av covid-19-pandemin finns risk att några kassor inte kan leva upp till de krav på kapital som krävs för att få fortsätta driva sin verksamhet som tjänstepensionsföretag.

Regeringen föreslår därför en övergångsbestämmelse som gör det lättare för en långsiktigt livskraftig tjänstepensionskassa att få tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

De nya reglerna börjar gälla den 15 december 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-03
Justering: 2020-11-05
Trycklov: 2020-11-05
Betänkande 2020/21:FiU13

Alla beredningar i utskottet

2020-11-03, 2020-10-22

Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor (FiU13)

En tjänstepensionskassa är en förening som sköter medlemmarnas tjänstepension. I spåren av covid-19-pandemin finns risk att några kassor inte kan leva upp till de krav på kapital som krävs för att få fortsätta driva sin verksamhet som tjänstepensionsföretag.

Regeringen föreslår därför en övergångsbestämmelse som gör det lättare för en långsiktigt livskraftig tjänstepensionskassa att få tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

De nya reglerna ska börja gälla den 15 december 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-11-10
Debatt i kammaren: 2020-11-11
4

Beslut

Beslut: 2020-11-11
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),
2. lag om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:17 punkterna 1 och 2.