Anpassning av vissa lagar inom riksdagsområdet till EU:s dataskyddsförordning

Konstitutionsutskottets bet 2017/18:KU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2018

Beslut

Två lagar anpassas till EU-regler om personuppgifter (KU25)

Två lagar som berör riksdagsledamöterna ändras. Lagarna handlar om gåvohantering och om registrering av ledamöternas åtaganden och ekonomiska intressen. Ändringarna innebär att lagarna anpassas till tvingande EU-regler när det gäller hantering av personuppgifter. Framöver kommer denna typ av bestämmelser finnas i dataskyddsförordningen och inte i personuppgiftslagen. Ändringarna handlar alltså framförallt om att hänvisningarna i lagarna ändras.

Riksdagen sa ja till riksdagsstyrelsens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 25 maj 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till framställningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-03-28
Justering: 2018-04-10
Trycklov: 2018-04-13
bet 2017/18:KU25

Alla beredningar i utskottet

2018-03-28, 2018-03-20

Två lagar anpassas till EU-regler om personuppgifter (KU25)

Två lagar som berör riksdagsledamöterna ändras. Lagarna handlar om gåvohantering och om registrering av ledamöternas åtaganden och ekonomiska intressen. Ändringarna innebär att lagarna anpassas till tvingande EU-regler när det gäller hantering av personuppgifter. Framöver kommer denna typ av bestämmelser finnas i dataskyddsförordningen och inte i personuppgiftslagen. Ändringarna handlar alltså framförallt om att hänvisningarna i lagarna ändras.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till riksdagsstyrelsens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 25 maj 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-17
Debatt i kammaren: 2018-04-18
4

Beslut

Beslut: 2018-04-18
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anpassning av lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen till EU:s dataskyddsförordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2017/18:RS7 punkt 1.

2. Anpassning av lagen (2016:1117) om registrering och hantering av gåvor mottagna av riksdagsledamöter till EU:s dataskyddsförordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagens antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1117) om registrering och hantering av gåvor mottagna av riksdagsledamöter.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2017/18:RS7 punkt 2.