Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning

Näringsutskottets betänkande 2020/21:NU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2021

Beslut

Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning görs (NU29)

Några lagändringar ska göras för att anpassa svensk lag efter EU:s marknadskontrollförordning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Lagändringarna innebär bland annat att vissa myndigheter får befogenheter att även i fortsättningen utöva marknadskontroll på i huvudsak samma sätt som i dag när EU-reglerna på området ändras. Genom marknadskontroll säkerställer myndigheter bland annat att produkter uppfyller de krav som finns.

Lagändringarna börjar gälla den 16 juli 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-05-27, 2021-06-03

Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning görs (NU29)

Några lagändringar ska göras för att anpassa svensk lag efter EU:s marknadskontrollförordning. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringarna innebär bland annat att vissa myndigheter får befogenheter att även i fortsättningen utöva marknadskontroll på i huvudsak samma sätt som i dag när EU-reglerna på området ändras. Genom marknadskontroll säkerställer myndigheter bland annat att produkter uppfyller de krav som finns.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 16 juli 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.