Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2

Näringsutskottets betänkande 2021/22:NU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 juni 2022

Beslut

Myndigheter får större möjligheter att kontrollera produkter (NU26)

Regeringen har lagt fram ett förslag som innebär att marknadskontrollmyndigheterna får utökade möjligheter att kontrollera att produkter som tillhandahålls på EU:s inre marknad uppfyller de krav som finns. Det kan handla om säkerhetskrav eller krav för att skydda människors hälsa eller miljön.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag, med några mindre ändringar som handlar om rättelser.

Lagändringarna börjar gälla den 25 juli 2022. De innebär att svenska lagar anpassas till EU-regler.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-05-31, 2022-06-02

Myndigheter får större möjligheter att kontrollera produkter (NU26)

Regeringen har lagt fram ett förslag som innebär att marknadskontrollmyndigheterna får utökade möjligheter att kontrollera att produkter som tillhandahålls på EU:s inre marknad uppfyller de krav som finns. Det kan handla om säkerhetskrav eller krav för att skydda människors hälsa eller miljön.

Näringsutskottet förslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag, med några mindre ändringar som handlar om rättelser.

Lagändringarna ska börja gälla den 25 juli 2022. De innebär att svenska lagar anpassas till EU-regler.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.