Anslag inom utgiftsområde 21 Energi

Näringsutskottets betänkande 1997/98:NU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 1997

Beslut

Anslag på energiområdet (NU2)

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag på energiområdet. Det energipolitiska program för omställningen av det svenska energisystemet som riksdagen beslutade om våren 1997 ska genomföras. De två kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck ska ställas av. Omställningsprogrammet, som avser tiden fram t.o.m. år 2004, har en kostnadsram på sammanlagt 9 miljarder kronor. En ny energimyndighet med ansvar att genomföra huvuddelen av omställningsprogrammet ska inrättas.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-11-06
Justering: 1997-12-02
Betänkande 1997/98:NU2

Alla beredningar i utskottet

1997-11-06

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-12-18
4

Beslut

Beslut: 1997-12-18

Protokoll med beslut