Anslag till kriminalvården, m.m.

Justitieutskottets betänkande 1992/93:JuU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.