Anslag till polisväsendet

Justitieutskottets betänkande 1993/94:JuU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 april 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

59 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-02-15
Justering: 1994-03-22
Betänkande 1993/94:JuU19

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-04-13
4

Beslut

Beslut: 1994-04-13

Protokoll med beslut