Anslag till skolväsendet, m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 1994/95:UbU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.