Anslag till Sveriges lantbruksuniversitet, m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 1994/95:UbU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 maj 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.