Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket

Skatteutskottets betänkande 2007/08:SkU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 november 2007

Beslut

Anslag till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket (SkU1)

Riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket för 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen (delvis). Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-10-30
Justering: 2007-11-13
Betänkande publicerat: 2007-11-15
Trycklov: 2007-11-15
Reservationer 3
Betänkande 2007/08:SkU1

Anslag till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket (SkU1)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket för 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-11-22
4

Beslut

Beslut: 2007-11-22
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 november 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för 2008 anslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution i enlighet med regeringens förslag enligt bilaga 2 till detta betänkande.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 3 punkt 1 och avslår motionerna 2007/08:Sk310, 2007/08:Sk363 yrkande 1 och 2007/08:Sk389.

2. Skatteverkets resurser och verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi277 yrkandena 27-29, 2007/08:Sk288, 2007/08:Sk344 yrkande 1 och 2007/08:Sk376.

Reservation 1 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s2100028
m860011
c22007
fp19009
kd15009
v01606
mp13015
Totalt157116175

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Kronofogdemyndighetens resurser och verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:C208 yrkande 9.

Reservation 2 (v)

4. Tullverkets resurser och verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi277 yrkande 30, 2007/08:Sk256 och 2007/08:Sk351 yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1101028
m860011
c22007
fp19009
kd15009
v00166
mp14005
Totalt1571011675

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag