Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket

Skatteutskottets bet 2008/09:SkU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 december 2008

Beslut

Anslag till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket (SkU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket för 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen (delvis). Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-11-18
Justering: 2008-11-20
Betänkande publicerat: 2008-11-20
Trycklov: 2008-11-20
Reservationer 4
bet 2008/09:SkU1

Anslag till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket (SkU1)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket för 2009.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-11-27
4

Beslut

Beslut: 2008-12-03
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 december 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för 2009 anslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution i enlighet med regeringens förslag enligt bilaga 2 i detta betänkande.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 3 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna 2008/09:Sk313 och 2008/09:Sk502.

2. Skatteverkets resurser och verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi270 yrkandena 19 och 20, 2008/09:Sk248, 2008/09:Sk301 och 2008/09:Sk333 yrkande 1.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m870010
c22007
fp25003
kd21003
v00193
mp14104
Totalt1691161945

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Tullverkets resurser och verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk432 yrkandena 1-4, 2008/09:Sk455 yrkandena 1-4, 2008/09:Sk463 yrkandena 1-3 och 5-8 samt 2008/09:So317 yrkande 4.

Reservation 3 (s)
Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m870010
c22007
fp24103
kd21003
v00184
mp15013
Totalt1691161945

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Utbildning av tulltjänstemän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Ju400 yrkande 2.