Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU15

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 28 maj 2019

Nästa händelse: Bordläggning 27 maj 2019

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-07
Justering: 2019-05-16
Trycklov: 2019-05-17
Betänkande 2018/19:MJU15

Förslagspunkter

1. Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i miljöbalken,
2. lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:95 punkterna 1 och 2.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-27
Debatt i kammaren: 2019-05-28
4

Beslut

Beslut: 2019-05-28
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i miljöbalken,
2. lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:95 punkterna 1 och 2.