Ansvar och engagemang – en nationell strategi mot terrorism

Justitieutskottets betänkande 2011/12:JuU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 maj 2012

Beslut

Uppdaterad nationell strategi mot terrorism (JuU21)

Regeringen har efter flera händelser i vår omvärld, som självmordsbombningen i Stockholm och terroristattentaten i Norge, uppdaterat den nationella strategin mot terrorism. Strategin innehåller målsättningar och åtgärder för att förebygga uppkomsten av terrorism, förhindra terroristattentat och förbereda för det fall ett attentat inträffar.

En utgångspunkt för regeringens arbete mot terrorism är att den endast kan bekämpas effektivt med medel och för ändamål som hör hemma i ett öppet, demokratiskt och rättssäkerhet samhälle. Internationell rätt, inklusive mänskliga rättigheter, ska respekteras nationellt och internationellt. Demokratin ska skyddas utan att skada de värden som ska försvaras.

Regeringen har redovisat strategin i en skrivelse till riksdagen. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-04-12
Justering: 2012-04-19
Betänkande publicerat: 2012-04-20
Trycklov: 2012-04-20
Reservationer 11
Betänkande 2011/12:JuU21

Alla beredningar i utskottet

2012-04-12, 2012-03-20

Uppdaterad nationell strategi mot terrorism (JuU21)

Regeringen har efter flera händelser i vår omvärld, som självmordsbombningen i Stockholm och terroristattentaten i Norge, uppdaterat den nationella strategin mot terrorism. Strategin innehåller målsättningar och åtgärder för att förebygga uppkomsten av terrorism, förhindra terroristattentat och förbereda för det fall ett attentat inträffar.

En utgångspunkt för regeringens arbete mot terrorism är att den endast kan bekämpas effektivt med medel och för ändamål som hör hemma i ett öppet, demokratiskt och rättssäkerhet samhälle. Internationell rätt, inklusive mänskliga rättigheter, ska respekteras nationellt och internationellt. Demokratin ska skyddas utan att skada de värden som ska försvaras.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen läggs till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-02
4

Beslut

Beslut: 2012-05-02
12 förslagspunkter, 7 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 maj 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Definitionen av terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju333 yrkande 5.

Reservation 1 (MP, V)

2. Uppdrag till Säkerhetspolisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju333 yrkande 7.

Reservation 2 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M100007
MP02302
FP21003
C20003
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt27841030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Arbete i syfte att skapa starka rättssäkerhetsgarantier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju333 yrkandena 1 och 4.

Reservation 3 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M99008
MP02302
FP21003
C20003
SD18001
V01801
KD17002
-0001
Totalt27641032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Förebyggande strategi mot terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju10.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M100007
MP23002
FP21003
C20003
SD01900
V18001
KD17002
-0001
Totalt30019030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Orsaker och riskfaktorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju11 yrkandena 1 och 3.

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M100007
MP02302
FP21003
C20003
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt177142030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Nationell spetsorganisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju11 yrkandena 2 och 4.

Reservation 6 (S, V)

7. Insynen i Säkerhetspolisen och rättssäkerheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju11 yrkande 9.

Reservation 7 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M100007
MP02302
FP21003
C20003
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt177142030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Nationell samordnare i det brottsförebyggande arbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju11 yrkande 10.

Reservation 8 (S, V)

9. Utredning av konstnaderna för terrorbekämpningsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju333 yrkande 9.

Reservation 9 (MP, V)

10. Tullverkets befogenhet att kontrollera identitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju11 yrkande 8.

Reservation 10 (S, V)

11. Tullverkets befogenhet att göra kontroller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ju11 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 11.

Reservation 11 (S, MP, V)

12. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2011/12:73 till handlingarna.