Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning

Utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 mars 2012

Beslut

Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning (UbU8)

Riksdagen uppmanar regeringen att överväga att ta fram ett förslag om en översyn av systemet för fördelning av basanslaget till universitet och högskolor. Bakgrunden är Riksrevisionens granskning som visar att vissa lärosäten har svårt att uppfylla samtliga intentioner med basanslaget.

Utbildningsutskottet anser att det är viktigt att basanlaget är väl avvägt i relation till målet att att varje universitet och högskola ska ha förutsättningar att fatta långsiktiga beslut om sin forskning och kunna värna lärosätets integritet gentemot sina samarbetspartner. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

 

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör överväga om systemet för fördelning av basanslag är väl avvägt i relation till målet att varje universitet och högskola ska ha förutsättningar att fatta långsiktiga beslut om sin forskning och att värna om lärosätets integritet gentemot sina samarbetspartner. Därmed bifaller riksdagen motion 2011/12:Ub1. Motion 2011/12:Ub2 avslås.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning (UbU8)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att överväga ett förslag om en översyn av systemet för fördelning av basanslaget till universitet och högskolor. Bakgrunden är Riksrevisionens granskning som visar att vissa lärosäten har svårt att uppfylla samtliga intentioner med basanslaget. Utbildningsutskottet anser att det är viktigt att basanlaget är väl avvägt i relation till målet att att varje universitet och högskola ska ha förutsättningar att fatta långsiktiga beslut om sin forskning och kunna värna lärosätets integritet gentemot sina samarbetspartner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.