AP-fondernas verksamhet 2001

Finansutskottets betänkande 2002/03:FIU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2002

Beslut

AP-fondernas verksamhet 2001 (FiU6)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redovisning av AP-fondernas utveckling under 2001.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

AP-fondernas verksamhet 2001 (FiU6)

Finansutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redovisning av AP-fondernas utveckling under 2001.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.