AP-fondernas verksamhet 2002 (skr. 2002/03:130)

Finansutskottets betänkande 2003/04:FIU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 november 2003

Beslut

AP-fondernas verksamhet 2002 (FiU6)

Regeringen har lämnat sin årliga rapport till riksdagen om AP-fondernas verksamhet under 2002. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

AP-fondernas verksamhet 2002 (FiU6)

Regeringen har lämnat sin årliga rapport till riksdagen om AP-fondernas verksamhet under 2002. Finansutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra något mer. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motionsförslag om bland annat bonussystemen för AP-fondernas personal.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.