AP-fondernas verksamhet 2002 (skr. 2002/03:130)

Finansutskottets betänkande 2003/04:FIU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 november 2003

Beslut

AP-fondernas verksamhet 2002 (FiU6)

Regeringen har lämnat sin årliga rapport till riksdagen om AP-fondernas verksamhet under 2002. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-10-23
Justering: 2003-10-30
Betänkande publicerat: 2003-11-05
Trycklov: 2003-11-05
Reservationer 6
Betänkande 2003/04:FIU6

AP-fondernas verksamhet 2002 (FiU6)

Regeringen har lämnat sin årliga rapport till riksdagen om AP-fondernas verksamhet under 2002. Finansutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra något mer. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motionsförslag om bland annat bonussystemen för AP-fondernas personal.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-11-13
4

Beslut

Beslut: 2003-11-13
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. AP-fondernas verksamhet 2002

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2002/03:130 till handlingarna.

2. Överföring av medel från AP-fonderna till statsbudgeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf360 yrkandena 6 och 7.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m440011
c15007
fp350013
kd27105
v02505
mp13004
-0000
Totalt25326070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Ägarstyrning av AP-fonderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fi30 yrkande 1 och 2002/03:Fi33.

Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m430210
c01606
fp003414
kd29004
v25005
mp13004
-0000
Totalt229163668

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Nya riktlinjer för AP-fondernas placeringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf360 yrkande 9.

Reservation 4 (v)

5. Bonussystem i AP-fonderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fi32.

6. Sjätte AP-fonden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fi30 yrkande 2 och 2002/03:Fi31.

Reservation 5 (fp)
Reservation 6 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m045010
c16006
fp003513
kd29004
v25005
mp13004
-0000
Totalt202453567

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag