AP-fondernas verksamhet 2004 (skr. 2004/05:130)

Finansutskottets betänkande 2005/06:FiU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 november 2005

Beslut

AP-fondens verksamhet 2004 (FiU6)

Regeringen har redovisat AP-fondernas verksamhet under 2004. Redovisningen innehåller bland annat en sammanställning av fondernas årsredovisningar och utvärderingar av fondernas förvaltningsresultat och mål. AP-fondernas förvaltningskostnader har ökat de senaste fyra åren. AP-fondernas resultat uppgick under 2004 till 63,7 miljarder kronor. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra någonting mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-10-13
Justering: 2005-10-27
Betänkande publicerat: 2005-11-01
Trycklov: 2005-10-31
Reservationer 5
Betänkande 2005/06:FiU6

AP-fondens verksamhet 2004 (FiU6)

Regeringen har redovisat AP-fondernas verksamhet under 2004. Redovisningen innehåller bland annat en sammanställning av fondernas årsredovisningar och utvärderingar av fondernas förvaltningsresultat och mål. AP-fondernas förvaltningskostnader har ökat de senaste fyra åren. AP-fondernas resultat uppgick under 2004 till 63,7 miljarder kronor. Finansutskottet förslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra någonting mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-11-09
4

Beslut

Beslut: 2005-11-16
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. AP-fondernas verksamhet 2004

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2004/05:130 till handlingarna.

2. Överföring av medel från AP-fonderna till statsbudgeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf386 yrkande 3.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m440011
c16006
fp40008
kd30003
v02107
mp13013
-1001
Totalt26921158

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Regeringens utvärdering av AP-fonderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Fi24 yrkande 1.

Reservation 2 (fp)

4. Avveckling av Sjätte AP-fonden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Fi24 yrkande 2.

Reservation 3 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m440011
c16006
fp03909
kd29103
v16147
mp14003
-1001
Totalt24541459

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Riskkapital och regionala utvecklingsfonder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fi264 yrkandena 1-3, 2005/06:N366 och 2005/06:A308 yrkande 6.

Reservation 4 (v)
Reservation 5 (mp)