Apoteks- och läkemedelsfrågor

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2018

Beslut

Nej till motioner om apoteks- och läkemedelsfrågor (SoU16)

Riksdagen sa nej till motioner inom området apoteks- och läkemedelsfrågor. Motionerna handlar bland annat om finansiering, subvention och prissättning av läkemedel. Andra områden är effektiv och säker läkemedelsanvändning, förskrivning samt hygienprodukter och homeopatiska läkemedel. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp eller att åtgärder redan är gjorda.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-22
Justering: 2018-04-19
Trycklov: 2018-04-20
Reservationer 5
Betänkande 2017/18:SoU16

Nej till motioner om apoteks- och läkemedelsfrågor (SoU16)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner inom området apoteks- och läkemedelsfrågor. Motionerna handlar bland annat om finansiering, subvention och prissättning av läkemedel. Andra områden är effektiv och säker läkemedelsanvändning, förskrivning samt hygienprodukter och homeopatiska läkemedel. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp eller att åtgärder redan är gjorda.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-02
Debatt i kammaren: 2018-05-03
4

Beslut

Beslut: 2018-05-03
8 förslagspunkter, 6 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 maj 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Läkemedelsförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1851 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 7.

Reservation 1 (SD, C, V, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, C, V, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 74 0 0 9
SD 0 30 0 12
MP 22 0 0 3
C 0 16 0 6
V 0 18 0 3
L 0 15 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 6 0 2
Totalt 208 85 0 56


2. Effektiv och säker läkemedelsanvändning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:414 av Said Abdu och Barbro Westerholm (båda L),

2017/18:417 av Said Abdu och Barbro Westerholm (båda L),

2017/18:1296 av Margareta Larsson (-),

2017/18:1547 av Margareta Larsson (-),

2017/18:1851 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 4,

2017/18:2242 av Lars-Arne Staxäng (M) och

2017/18:3252 av Erik Bengtzboe (M).

3. Utbyte av läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 36.

Reservation 2 (SD, KD)

4. Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1160 av John Widegren (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1851 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 2 och

2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 3 (SD, KD)
Reservation 4 (L)

5. Läkemedel till äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1851 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 5 (SD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 74 0 0 9
SD 0 30 0 12
MP 22 0 0 3
C 16 0 0 6
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 6 0 2
Totalt 242 51 0 56


6. Förskrivning av vissa läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1544 av Margareta Larsson (-) och

2017/18:1639 av Lena Emilsson (S).

7. Hygienprodukter och homeopatiska läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1473 av Margareta Larsson (-) och

2017/18:2850 av Rickard Nordin (C).

8. Apoteks- och läkemedelsfrågor - förenklad behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.