Apoteks- och läkemedelsfrågor

Socialutskottets bet 2018/19:SoU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 februari 2019

Beslut

En nationell läkemedelslista bör införas så snart som möjligt (SoU7)

Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att överväga om det går att tidigarelägga datumen för när lagen om en nationell läkemedelslista ska börja gälla. Riksdagen bedömer att läkemedelslistan kommer att förbättra patientsäkerheten och arbetet med att förskriva läkemedel. Därför är det viktigt att det inte dröjer längre än nödvändigt att införa en sådan lista. Riksdagens tillkännagivande lämnades när riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018.

Riksdagen sa samtidigt nej till andra motionsförslag om apoteks- och läkemedelsfrågor. Detta eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om gemensamma läkemedelsrekommendationer, utveckling av apotekens tjänster, returrätt, läkemedel till unga, läkemedel till äldre och generisk förskrivning.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden om den nationella läkemedelslistan. Enligt utskottet bör regeringen överväga att tidigarelägga tidpunkterna för när bestämmelserna i lagen om nationell läkemedelslista ska träda i kraft. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-02-05
Justering: 2019-02-14
Trycklov: 2019-02-19
Reservationer 15
bet 2018/19:SoU7

Alla beredningar i utskottet

2019-02-05, 2019-01-29, 2019-01-22

En nationell läkemedelslista bör införas så snart som möjligt (SoU7)

Socialutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att överväga om det går att tidigarelägga datumen för när lagen om en nationell läkemedelslista ska börja gälla. Utskottet bedömer att läkemedelslistan kommer att förbättra patientsäkerheten och arbetet med att förskriva läkemedel. Därför är det enligt utskottet viktigt att det inte dröjer längre än nödvändigt att införa en sådan lista. Utskottets förslag till tillkännagivande lämnades när utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018.

Socialutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till andra motionsförslag om apoteks- och läkemedelsfrågor. Detta eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om gemensamma läkemedelsrekommendationer, utveckling av apotekens tjänster, returrätt, läkemedel till unga, läkemedel till äldre och generisk förskrivning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-26
Debatt i kammaren: 2019-02-27
4

Beslut

Beslut: 2019-02-27
14 förslagspunkter, 7 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 februari 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nationell läkemedelslista

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om ikraftträdande av lagen om nationell läkemedelslista och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2018/19:2038 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 5 och

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 2.1.

2. Gemensamma läkemedelsrekommendationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1242 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M).

3. Utveckling av apotekens tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1239 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M) och

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 93.

Reservation 1 (SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 65 0 0 5
SD 1 56 0 5
C 30 0 0 1
V 27 0 0 1
KD 0 21 0 1
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 245 77 0 27


4. Farmaceutsortiment och förskrivning i vissa fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 94.

Reservation 2 (KD)
Reservation 3 (L)

5. Returrätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 95.

Reservation 4 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 0 65 0 5
SD 0 58 0 4
C 30 0 0 1
V 27 0 0 1
KD 0 21 0 1
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 179 144 0 26


6. Läkemedel till unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:542 av Clara Aranda (SD).

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 65 0 0 5
SD 0 58 0 4
C 30 0 0 1
V 27 0 0 1
KD 21 0 0 1
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 265 58 0 26


7. Läkemedel till äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2038 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkandena 6, 8 och 9.

Reservation 6 (C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 65 0 0 5
SD 58 0 0 4
C 0 30 0 1
V 27 0 0 1
KD 21 0 0 1
L 0 16 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 277 46 0 26


8. Generisk förskrivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2038 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 10.

Reservation 7 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 65 0 0 5
SD 58 0 0 4
C 30 0 0 1
V 27 0 0 1
KD 21 0 0 1
L 0 16 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 307 16 0 26


9. Läkemedelsförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2038 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 11.

Reservation 8 (SD, KD, L)

10. Olagliga läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2038 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 13.

Reservation 9 (L)

11. Läkemedel och miljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1288 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD) yrkande 6,

2018/19:1662 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2038 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 14,

2018/19:2307 av Amanda Palmstierna och Rebecka Le Moine (båda MP) yrkande 2,

2018/19:2887 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 4 och

2018/19:2942 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP).

Reservation 10 (M, C, KD)
Reservation 11 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 0 65 0 5
SD 58 0 0 4
C 0 30 0 1
V 27 0 0 1
KD 0 21 0 1
L 0 0 16 4
MP 13 0 0 3
Totalt 190 116 16 27


12. Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:352 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2038 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkandena 3 och 4,

2018/19:2136 av Carina Ödebrink (S) och

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 2.2.

Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 64 1 0 5
SD 0 58 0 4
C 30 0 0 1
V 27 0 0 1
KD 21 0 0 1
L 0 0 16 4
MP 13 0 0 3
Totalt 248 59 16 26


13. Tillgänglighet till läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:344 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 3,

2018/19:1084 av Carina Ödebrink m.fl. (S),

2018/19:1085 av Johan Andersson m.fl. (S),

2018/19:1720 av Sten Bergheden (M),

2018/19:2008 av Erik Bengtzboe (M) och

2018/19:2038 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (C, L)

14. Narkotiska läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:352 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkandena 3-5 och

2018/19:2799 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1-3.