Apoteks- och läkemedelsfrågor

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU11

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 24 februari 2022

Nästa händelse: Beredning 27 januari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-01-27, 2022-01-20, 2022-01-13, 2021-12-14