Arbetet i frågor som rör Kina

Utrikesutskottets betänkande 2019/20:UU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2019

Beslut

Regeringens arbete i frågor som rör Kina (UU4)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om Sveriges förbindelser med Kina och regeringens förhållningssätt i frågor som rör Kina. Regeringens grundsatser för förhållningssättet är bland annat att alltid utgå från svenska och EU-gemensamma intressen och värderingar i samröret med Kina samt att ta till vara de möjligheter som Kinas utveckling erbjuder och hantera de utmaningar landet ställer oss inför. Förhållningssättet bygger på EU:s Kinastrategi från 2016 och beskriver hur den ska tillämpas i Sverige.

Riksdagen konstaterar att Sverige har ett behov att ompröva sitt förhållningssätt till Kina utifrån en omvärld som genomgår en snabb förändring, delvis på grund av Kinas växande inflytande. För att säkerställa svenska intressen är det avgörande att EU agerar enat och genomdriver en långsiktigt strategisk politik.

Enligt riksdagen bör Sverige ta sig an de möjligheter som Kinas växande ekonomi innebär samtidigt som vi bör säkerställa att våra intressen är skyddade när så behövs. Sverige behöver slå fast en balans där vi drar upp gränser för ageranden som är skadliga för oss samtidigt som vi upprätthåller den öppenhet som överensstämmer med våra värderingar och som har gagnat vår samhälleliga utveckling. Riksdagen vill vidare betona att Sverige i alla relationer med Kina ska verka för att de mänskliga rättigheterna respekteras fullt ut.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-12-03
Justering: 2019-12-05
Trycklov: 2019-12-10
Betänkande 2019/20:UU4

Alla beredningar i utskottet

2019-12-03, 2019-11-28, 2019-11-21, 2019-11-14, 2019-11-07, 2019-10-24

Regeringens arbete i frågor som rör Kina (UU4)

Utrikesutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen om Sveriges förbindelser med Kina och regeringens förhållningssätt i frågor som rör Kina. Regeringens grundsatser för förhållningssättet är bland annat att alltid utgå från svenska och EU-gemensamma intressen och värderingar i samröret med Kina samt att ta till vara de möjligheter som Kinas utveckling erbjuder och hantera de utmaningar landet ställer oss inför. Förhållningssättet bygger på EU:s Kinastrategi från 2016 och beskriver hur den ska tillämpas i Sverige.

Utskottet konstaterar att Sverige har ett behov att ompröva sitt förhållningssätt till Kina utifrån en omvärld som genomgår en snabb förändring, delvis på grund av Kinas växande inflytande. För att säkerställa svenska intressen är det avgörande att EU agerar enat och genomdriver en långsiktigt strategisk politik.

Enligt utskottet bör Sverige ta sig an de möjligheter som Kinas växande ekonomi innebär samtidigt som vi bör säkerställa att våra intressen är skyddade när så behövs. Sverige behöver slå fast en balans där vi drar upp gränser för ageranden som är skadliga för oss samtidigt som vi upprätthåller den öppenhet som överensstämmer med våra värderingar och som har gagnat vår samhälleliga utveckling. Utskottet vill vidare betona att Sverige i alla relationer med Kina ska verka för att de mänskliga rättigheterna respekteras fullt ut.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Samtliga ledamöter i utskottet ställer sig bakom betänkandets ställningstagande. Alla motioner i ärendet har besvarats i betänkandet och därmed har utskottet ingen anledning att rikta en uppmaning till regeringen, ett så kallat tillkännagivande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-12
Debatt i kammaren: 2019-12-13
4

Beslut

Beslut: 2019-12-17
6 förslagspunkter, 6 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande förhållningssätt till Kina

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2830 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 8,

2019/20:3024 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 4,

2019/20:3393 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 1, 2, 9 och 10,

2019/20:3394 av Ludvig Aspling m.fl. (SD) yrkandena 1-3,

2019/20:3398 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkandena 1 och 2 i denna del,

2019/20:3399 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 1-3 och 8-10 samt

2019/20:3401 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 3 och 11 samt

lägger skrivelse 2019/20:18 till handlingarna.

2. Säkerhets- och försvarspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 14,

2019/20:3393 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 3, 4 och 6,

2019/20:3394 av Ludvig Aspling m.fl. (SD) yrkande 5,

2019/20:3398 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 2 i denna del,

2019/20:3399 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 7 och 12-14 samt

2019/20:3403 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkandena 1-3.

3. Handel, ekonomi och finansiella frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3393 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 5,

2019/20:3394 av Ludvig Aspling m.fl. (SD) yrkande 4,

2019/20:3398 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 2 i denna del,

2019/20:3399 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 11 och

2019/20:3401 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 9 och 10.

4. Klimat- och miljöfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3393 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 8,

2019/20:3398 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 2 i denna del och

2019/20:3403 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 4.

5. Mänskliga rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3261 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 21,

2019/20:3393 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 7,

2019/20:3398 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 2 i denna del,

2019/20:3399 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 4-6 och

2019/20:3401 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 1, 2, 4-8 och 12.

6. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.