Arbetskraftsinvandring

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 april 2019

Beslut

Nej till motioner om arbetskraftsinvandring (SfU18)

Riksdagen sa nej till cirka 80 motioner om arbetskraftsinvandring från allmänna motionstiden 2018. Motionerna handlar bland annat om högkvalificerad arbetskraft, handläggningstider av och villkor för arbetstillstånd, uppehållstillstånd för studerande och forskare, missbruk av regler samt de grundläggande principerna för arbetskraftsinvandring.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-03-12
Justering: 2019-03-26
Trycklov: 2019-04-03
Reservationer 20
Betänkande 2018/19:SfU18

Alla beredningar i utskottet

2019-03-12, 2019-03-07

Nej till motioner om arbetskraftsinvandring (SfU18)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 80 motioner om arbetskraftsinvandring från allmänna motionstiden 2018. Motionerna handlar bland annat om högkvalificerad arbetskraft, handläggningstider av och villkor för arbetstillstånd, uppehållstillstånd för studerande och forskare, missbruk av regler samt de grundläggande principerna för arbetskraftsinvandring.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-05
Debatt i kammaren: 2019-04-09
4

Beslut

Beslut: 2019-04-11
8 förslagspunkter, 6 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 april 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Attrahera högkvalificerad arbetskraft m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:434 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

2018/19:1549 av Lars Hjälmered (M) yrkandena 1 och 3,

2018/19:1671 av Marta Obminska (M),

2018/19:2234 av Magnus Manhammar (S),

2018/19:2256 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkandena 3, 4 och 6,

2018/19:2480 av Boriana Åberg (M) yrkande 1,

2018/19:2727 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 1 och 7,

2018/19:2768 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 27,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 19,

2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 12,

2018/19:2919 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 1, 5, 8 och 10 samt

2018/19:2984 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 10 och 11.

Reservation 1 (M, KD)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 60 0 10
SD 0 0 54 8
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 0 20 0 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 168 80 54 47


2. 30-dagarsgaranti och digital hantering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2768 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 26,

2018/19:2919 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 6 och

2018/19:2984 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 3 (M, SD, KD)

3. Attrahera investerare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1549 av Lars Hjälmered (M) yrkande 4,

2018/19:1901 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 9,

2018/19:2573 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 5,

2018/19:2574 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 5 och

2018/19:2919 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 4 (M)

4. Myndighetsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2727 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 4 och 5,

2018/19:2919 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 7 och 9 samt

2018/19:2984 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)

5. Villkor för arbetstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:434 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2018/19:1855 av Jan Ericson (M),

2018/19:2256 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 5,

2018/19:2350 av Kerstin Lundgren (C),

2018/19:2727 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 2, 3, 6 och 9,

2018/19:2919 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 2-4 och

2018/19:2984 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 9 och 13.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (L)

6. Principer för arbetskraftsinvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:78 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 5,

2018/19:434 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 11,

2018/19:2256 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2768 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 24,

2018/19:2921 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 65,

2018/19:2984 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och 6 samt

2018/19:2986 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 17.

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (KD)
Reservation 13 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 0 60 10
SD 0 0 54 8
C 20 0 8 3
V 26 0 0 2
KD 0 0 20 2
L 0 15 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 145 15 142 47


7. Uppehållstillstånd för studier och forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1116 av Erik Bengtzboe (M),

2018/19:1549 av Lars Hjälmered (M) yrkande 2,

2018/19:1668 av Marta Obminska (M),

2018/19:1901 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 8,

2018/19:2057 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5,

2018/19:2256 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkandena 7 och 8,

2018/19:2768 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 25,

2018/19:2832 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 7,

2018/19:2919 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 11 och

2018/19:2984 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5.

Reservation 14 (M)
Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (KD)
Reservation 17 (L)

8. Regelmissbruk och påföljder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:874 av Sten Bergheden (M) yrkande 3,

2018/19:2480 av Boriana Åberg (M) yrkande 2,

2018/19:2727 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 10,

2018/19:2768 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 28,

2018/19:2919 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 14 och 15,

2018/19:2984 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 14-16 och

2018/19:2987 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 18 (M)
Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (KD)