Arbetskraftsinvandring

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2020

Beslut

Nej till motioner om arbetskraftsinvandring (SfU22)

Riksdagen sa nej till ett femtiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om visum för så kallad högkvalificerad arbetskraft, behovsprövning av arbetskraftsin­vandring, villkor för arbetstillstånd, handläggningstider och åtgärder mot missbruk av regler.

 

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-03-26
Justering: 2020-04-23
Trycklov: 2020-04-23
Reservationer 9
Betänkande 2019/20:SfU22

Nej till motioner om arbetskraftsinvandring (SfU22)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett femtiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om visum för så kallad högkvalificerad arbetskraft, behovsprövning av arbetskraftsinvandring, villkor för arbetstillstånd, handläggningstider och åtgärder mot missbruk av regler.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-28
Debatt i kammaren: 2020-04-29
4

Beslut

Beslut: 2020-04-29
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 april 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Attrahera högkvalificerad arbetskraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:811 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 5,

2019/20:828 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 9,

2019/20:1471 av Kristina Axén Olin och Johan Forssell (båda M),

2019/20:1994 av Lars Hjälmered (M) yrkandena 3 och 4,

2019/20:2256 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 6, 7 och 10,

2019/20:2744 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 1,

2019/20:2881 av Boriana Åberg (M) yrkande 1,

2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 27,

2019/20:3119 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 19,

2019/20:3120 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 1-4,

2019/20:3138 av Mathias Tegnér och Helene Hellmark Knutsson (båda S),

2019/20:3215 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 1,

2019/20:3244 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 5 och

2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 6.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 2 0 1 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 33 11 11 294


2. Arbetstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2256 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 2-4,

2019/20:3059 av Fredrik Schulte (M) yrkandena 8, 9, 11 och 12,

2019/20:3120 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 11 och 15 samt

2019/20:3215 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (SD)

3. 30-dagarsgaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2256 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 5,

2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 28 och

2019/20:3120 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 9.

Reservation 5 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 31 24 0 294


4. Administration i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1994 av Lars Hjälmered (M) yrkandena 1 och 5,

2019/20:2744 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 2,

2019/20:3120 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 8 och 10 samt

2019/20:3215 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 42 3 10 294


5. Åtgärder mot missbruk av regler m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:178 av Martina Johansson (C),

2019/20:1016 av Sten Bergheden (M) yrkande 3,

2019/20:1869 av Fredrik Olovsson m.fl. (S),

2019/20:2881 av Boriana Åberg (M) yrkande 3,

2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 31,

2019/20:3120 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 13, 14, 17 och 19,

2019/20:3121 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5 samt

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 33.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)