Arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2004/05:AU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2005

Beslut

Uttalande om a-kassan och förtroendeuppdrag (AU4)

Riksdagen gjorde ett uttalande om a-kassan och förtroendeuppdrag. Regeringen bör närmare överväga frågan om bland annat ersättningsrätt för personer som har förtroendeuppdrag. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion (s) om att arbetslösa ska kunna ha politiska uppdrag utan att de förlorar sin a kasseersättning. Riksrevisionens styrelse har lämnat ett förslag som gäller brister i arbetsförmedlingens hantering av arbetslöshetsförsäkringen. Riksdagen utgår från att regeringen återkommer med en redovisning av åtgärder som vidtagits med anledning av dessa brister utan att det behövs något riksdagsbeslut om den saken. Riksdagen sade därför formellt nej till förslaget från Riksrevisionens styrelse.

Utskottets förslag till beslut: Avslag Riksrevisionens framställning, delvis bifall till motion A383, avslag övriga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 24 motioner

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-02-03
Justering: 2005-03-01
Betänkande publicerat: 2005-03-11
Trycklov: 2005-03-09
Reservationer 9
Betänkande 2004/05:AU4

Uttalande om a-kassan och förtroendeuppdrag (AU4)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen gör ett uttalande om a-kassan och förtroendeuppdrag. Regeringen bör närmare överväga frågan om bland annat ersättningsrätt för personer som har förtroendeuppdrag. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion (s) om att arbetslösa ska kunna ha politiska uppdrag utan att de förlorar sin a kasseersättning. Riksrevisionens styrelse har lämnat ett förslag som gäller brister i arbetsförmedlingens hantering av arbetslöshetsförsäkringen. Utskottet utgår från att regeringen återkommer till riksdagen med en redovisning av åtgärder som vidtagits med anledning av dessa brister utan att det behövs något riksdagsbeslut om den saken. Utskottet föreslår därför att riksdagen formellt säger nej till förslaget från Riksrevisionens styrelse.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-03-17
4

Beslut

Beslut: 2005-03-23
17 förslagspunkter, 14 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Framställning från Riksrevisionens styrelse angående arbetslöshetsförsäkringens hantering på arbetsförmedlingen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2003/04:7 och motionerna 2003/04:A7 yrkandena 1-4 och 2004/05:A342 yrkande 4.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m043012
c01903
fp04107
kd02607
v23006
mp14003
-1000
Totalt164129056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Utredning om ny arbetslöshetsförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A358 yrkandena 4 och 10.

Reservation 2 (kd)

3. Karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A203.

4. Dagpenningens storlek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A307 yrkande 3.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m430012
c20002
fp41007
kd28005
v02306
mp12113
-0100
Totalt27025153

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Utformningen av arbetsvillkoret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A358 yrkande 3.

Reservation 4 (kd)

6. Krav på medlemskap i arbetsvillkoret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A307 yrkande 2.

7. A-kassa vid förtroendeuppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om a-kassa och förtroendeuppdrag.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2004/05:A383.

8. A-kassa vid deltidssjukskrivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A387.

9. Familjehemsförälder och a-kassa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So522 yrkande 2, 2004/05:A208, 2004/05:A276 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:A358 yrkande 8.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m042013
c02002
fp04107
kd02805
v23006
mp14003
-1000
Totalt163131055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Företagarnas ersättningsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N254 yrkande 16, 2004/05:N400 yrkande 13, 2004/05:A261 yrkande 4, 2004/05:A358 yrkande 7 och 2004/05:A374.

11. Studier och a-kassa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A293, 2004/05:A358 yrkande 9, 2004/05:A372 och 2004/05:A388.

Reservation 6 (kd)

12. A-kassan och bemanningsföretagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A228 och 2004/05:A358 yrkande 6.

Reservation 7 (kd)

13. Överhoppningsbar tid vid studier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A358 yrkande 5.

Reservation 8 (kd)

14. Överhoppningsbar tid vid föräldraledighet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A309, 2004/05:A311 och 2004/05:A378.

15. Arbetsgivarintyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A236.

16. Samordnat utbetalningsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A255.

17. A-kassa för arbetskraft i Öresundsregionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sf356 yrkande 3.

Reservation 9 (m)