Arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2005/06:AU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2006

Beslut

Hanteringen av arbetslöshetsförsäkringen (AU5)

Riksdagen sade nej till ett förslag från Riksrevisionens styrelse om arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsförsäkringen. Skälet var att regeringen redan arbetar med att rätta till de brister som styrelsen pekat på. Regeringens arbete ligger i linje med de rekommendationer från Riksrevisionen som ligger till grund för styrelsens förslag. Riksdagen utgår från att regeringen redovisar vad som gjorts till riksdagen vid lämpligt tillfälle. Riksdagen sade nej till motionsförslag från den allmänna motionstiden 2005 som tog upp frågor om bland annat inträdesvillkor och a-kassa vid studier. Riksdagen hänvisade till pågående utredning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag till Riksrevisionens styrelses framställning och till samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 27 motioner

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-02-02
Justering: 2006-03-23
Betänkande publicerat: 2006-03-30
Trycklov: 2006-03-29
Reservationer 7
Betänkande 2005/06:AU5

Hanteringen av arbetslöshetsförsäkringen (AU5)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett förslag från Riksrevisionens styrelse om arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsförsäkringen. Skälet är att regeringen redan arbetar med att rätta till de brister som styrelsen pekar på. Regeringens arbete ligger i linje med de rekommendationer från Riksrevisionen som ligger till grund för styrelsens förslag. Utskottet utgår från att regeringen redovisar vad som gjorts till riksdagen vid lämpligt tillfälle. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motionsförslag från den allmänna motionstiden 2005 som tar upp frågor om bland annat inträdesvillkor och a-kassa vid studier. Utskottet hänvisar till pågående utredning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-04-06
4

Beslut

Beslut: 2006-04-06
15 förslagspunkter, 9 acklamationer, 6 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Framställning från Riksrevisionens styrelse angående arbetslöshetsförsäkringen - kontroll och effektivitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2004/05:RRS22 punkterna 1 och 2 samt motionerna 2004/05:A10 yrkandena 1 och 2, 2004/05:A11 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:Kr376 yrkande 14.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100133
m039016
c012010
fp036012
kd023010
v19009
mp12005
-1001
Totalt142110196

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. En allmän försäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A10 yrkande 3.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

3. Ersättningsnivåer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A270 yrkandena 3-5.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110033
m400015
c14008
fp350013
kd230010
v01909
mp11015
-1001
Totalt23519194

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. IAF:s föreskriftsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A325.

5. Begränsat sökområde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A272.

6. Avstängningstid och karens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A282, 2005/06:A312 och 2005/06:A313.

7. Administration av arbetslöshetsersättningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A281.

8. Inträdesvillkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf336 yrkande 20, 2005/06:A270 yrkande 2, 2005/06:A297, 2005/06:A347 och 2005/06:A360.

Reservation 4 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110033
m400015
c14008
fp360012
kd230010
v018010
mp01205
-0101
Totalt22431094

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. A-kassa vid deltidssjukskrivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A234 och 2005/06:A344.

10. Familjehemsförälder och a-kassa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A204, 2005/06:A370 yrkande 20 och 2005/06:A420 yrkande 15.

Reservation 5 (m, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110033
m040015
c14008
fp342012
kd023010
v19009
mp12005
-1001
Totalt19165093

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Företagarnas ersättningsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N291 och 2005/06:A420 yrkande 14.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110033
m040015
c01408
fp036012
kd023010
v18109
mp12005
-1001
Totalt142114093

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Studier och a-kassa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A342, 2005/06:A386 och 2005/06:A403.

13. Överhoppningsbar tid vid familjehemsuppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A322.

14. Begränsningsregeln för överhoppningsbar tid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A343.

15. A-kassa och arbete i annat land

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf279 yrkandena 3 och 4 samt 2005/06:A244.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110033
m040015
c01408
fp036012
kd023010
v19009
mp12005
-1001
Totalt143113093

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag