Arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 april 2014

Beslut

Nej till motioner om a-kassan (AU7)

Riksdagen sa nej till motioner om arbetslöshetsförsäkringen från allmänna motionstiden 2013. Skälet är att det redan pågår arbete i många av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om grundläggande principer för försäkringen, administrering av försäkringen och aktivitetsstödet, villkor för rätt till ersättning, rätten att begränsa sitt arbetssökande och deltidsbegränsningen. Andra motioner handlar om icke-diskriminerande regelverk, företagares villkor och regler om bisyssla, förtroendevaldas villkor och aktivitetsrapporter för personer med aktivitetsstöd.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen avslår motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-03-13
Justering: 2014-03-25
Betänkande publicerat: 2014-03-26
Trycklov: 2014-03-26
Reservationer 13
Betänkande 2013/14:AU7

Nej till motioner om a-kassan (AU7)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om arbetslöshetsförsäkringen från allmänna motionstiden 2013. Skälet är att det redan pågår arbete i många av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om grundläggande principer för försäkringen, administrering av försäkringen och aktivitetsstödet, villkor för rätt till ersättning, rätten att begränsa sitt arbetssökande och deltidsbegränsningen. Andra motioner handlar om icke-diskriminerande regelverk, företagares villkor och regler om bisyssla, förtroendevaldas villkor och aktivitetsrapporter för personer med aktivitetsstöd.

Utskottet anser att en väl utformad arbetslöshetsförsäkring som är generös vid kortvarig arbetslöshet kan öka flexibiliteten på arbetsmarknaden. Detta genom att människor blir trygga och vågar pröva nya arbeten. En alltför generös försäkring kan däremot göra att de ekonomiska drivkrafterna att bryta arbetslösheten blir för svaga.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-04-01
Debatt i kammaren: 2014-04-02
4

Beslut

Beslut: 2014-04-03
9 förslagspunkter, 5 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 april 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Grundläggande principer för försäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So624 av Hillevi Larsson m.fl. (S) yrkande 1,
2013/14:A222 av Anders Sellström och Anders Andersson (båda KD) yrkandena 1 och 2,
2013/14:A223 av Jörgen Hellman m.fl. (S),
2013/14:A282 av Lennart Axelsson och Eva-Lena Jansson (båda S),
2013/14:A304 av Olle Thorell m.fl. (S),
2013/14:A331 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 7,
2013/14:A357 av Edward Riedl (M),
2013/14:A365 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP) yrkande 2 och
2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 28.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S092020
M900017
MP00187
FP19005
C19004
SD18002
V00163
KD16003
Totalt162923461

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Administrering av försäkringen och aktivitetsstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:A331 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 21 och 22.

Reservation 4 (V)

3. Villkor för rätt till ersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 5,
2013/14:A249 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (båda S) och
2013/14:A331 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 8-11, 19 och 20.

Reservation 5 (MP)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S910021
M900017
MP00187
FP19005
C19004
SD18002
V01603
KD16003
Totalt253161862

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Rätten att begränsa sitt arbetssökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:A331 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 18.

Reservation 7 (SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S920020
M900017
MP18007
FP19005
C19004
SD11702
V01603
KD16003
Totalt25533061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Deltidsbegränsningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf203 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 12,
2013/14:A259 av Lena Hallengren och Matilda Ernkrans (båda S),
2013/14:A274 av Christer Engelhardt (S) och
2013/14:A347 av Börje Vestlund (S).

Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S920020
M900017
MP18007
FP19005
C19004
SD01802
V00163
KD16003
Totalt254181661

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Icke-diskriminerande regelverk, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:A331 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 12, 13, 16 och 17 samt
2013/14:A388 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 9 (S)
Reservation 10 (V)

7. Företagares villkor och regler om bisyssla i försäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf203 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkandena 6, 9 och 10,
2013/14:N210 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 22,
2013/14:A331 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 14 och
2013/14:A383 av Kristina Nilsson och Jasenko Omanovic (båda S).

Reservation 11 (MP)
Reservation 12 (V)

8. Förtroendevaldas villkor i försäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:A216 av Ingemar Nilsson och Kristina Nilsson (båda S),
2013/14:A229 av Christer Engelhardt (S),
2013/14:A273 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S),
2013/14:A308 av Adnan Dibrani m.fl. (S),
2013/14:A318 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S) och
2013/14:A331 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 15.

9. Aktivitetsrapporter för personer med aktivitetsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:A327 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 13 (V)