Arbetsmarknad och arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2018/19:AU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 mars 2019

Beslut

Nej till motioner om arbetsmarknadsfrågor och arbetslöshetsförsäkringen (AU6)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om arbetsmarknadsfrågor och arbetslöshetsförsäkringen. Motionerna handlar exempelvis om framtidens arbetsmarknad och kompetensutveckling. Andra områden är Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadspolitiska program och insatser samt arbetslöshetsförsäkringen.

Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

49 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-07
Justering: 2019-03-14
Trycklov: 2019-03-22
Reservationer 20
Betänkande 2018/19:AU6

Nej till motioner om arbetsmarknadsfrågor och arbetslöshetsförsäkringen (AU6)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om arbetsmarknadsfrågor och arbetslöshetsförsäkringen. Motionerna handlar exempelvis om framtidens arbetsmarknad och kompetensutveckling. Andra områden är Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadspolitiska program och insatser samt arbetslöshetsförsäkringen.

Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-26
Debatt i kammaren: 2019-03-27
4

Beslut

Beslut: 2019-03-27
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 mars 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Framtidens arbetsmarknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:296 av Ali Esbati m.fl. (V),

2018/19:794 av Ann-Britt Åsebol och Lotta Finstorp (båda M) yrkande 1,

2018/19:1812 av Marianne Pettersson m.fl. (S),

2018/19:2539 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 2,

2018/19:2807 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 22,

2018/19:2842 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 7 och

2018/19:2883 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD).

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (V)

2. Kompetensutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 7,

2018/19:1056 av Isak From och Björn Wiechel (båda S) yrkande 3,

2018/19:1081 av Patrik Engström m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2064 av Gulan Avci m.fl. (L),

2018/19:2735 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 21,

2018/19:2807 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 19,

2018/19:2860 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 4 och

2018/19:2900 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (KD)

3. Arbetsförmedlingen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:785 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M),

2018/19:1107 av Erik Bengtzboe (M),

2018/19:1127 av Sten Bergheden och Camilla Waltersson Grönvall (båda M),

2018/19:1430 av Josefin Malmqvist (M),

2018/19:1471 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C) yrkande 2,

2018/19:1837 av Jan Ericson (M),

2018/19:2807 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 6,

2018/19:2842 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 4 och

2018/19:2992 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (KD)
Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 0 63 0 7
SD 58 0 0 4
C 29 0 0 2
V 27 0 1 0
KD 0 0 22 0
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 238 63 23 25


Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 28 1 34 7
SD 58 0 0 4
C 29 0 0 2
V 0 28 0 0
KD 1 0 21 0
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 241 29 55 24


4. Arbetsmarknadspolitiska program och insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1437 av Josefin Malmqvist och Niklas Wykman (båda M) yrkande 4,

2018/19:2027 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2141 av Joakim Sandell m.fl. (S) yrkande 6,

2018/19:2296 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP),

2018/19:2595 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 5-7 och 9,

2018/19:2660 av Sultan Kayhan (S) yrkande 3,

2018/19:2690 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 3,

2018/19:2740 av Leila Ali-Elmi (MP) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2807 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 8,

2018/19:2842 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkandena 5 och 6 samt

2018/19:2992 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkandena 14 och 19.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (C, L)
Reservation 11 (KD)

5. Kontroll av subventionerade anställningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:383 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 7-13 och

2018/19:1162 av Joakim Sandell m.fl. (S).

Reservation 12 (V)

6. Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:182 av Jimmy Loord (KD),

2018/19:693 av Helena Bouveng (M),

2018/19:784 av Ann-Britt Åsebol (M),

2018/19:856 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 10 och 11,

2018/19:1153 av Malin Larsson och Jasenko Omanovic (båda S),

2018/19:1164 av Ida Karkiainen (S),

2018/19:1466 av Per Lodenius (C),

2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 19 och 20,

2018/19:2327 av Åsa Lindhagen (MP) yrkande 2 och

2018/19:2807 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (C)
Reservation 16 (KD)
Reservation 17 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 0 0 63 7
SD 0 58 0 4
C 0 0 29 2
V 28 0 0 0
KD 0 0 22 0
L 0 0 18 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 135 58 132 24


7. Arbetslöshetsförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:78 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkandena 2, 3 och 9,

2018/19:621 av Carina Ödebrink och Peter Persson (båda S),

2018/19:660 av Rasmus Ling (MP),

2018/19:781 av Lotta Finstorp (M),

2018/19:860 av Edward Riedl (M),

2018/19:1471 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C) yrkande 1,

2018/19:1765 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S),

2018/19:2034 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2547 av Rickard Nordin (C) yrkande 2,

2018/19:2680 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) yrkande 2 och

2018/19:2807 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkandena 2 och 3.

Reservation 18 (M)
Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 0 63 0 7
SD 0 0 58 4
C 29 0 0 2
V 28 0 0 0
KD 21 0 1 0
L 0 0 18 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 185 63 77 24