Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17:AU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2016

Beslut

Nya benämningar på lönestöd (AU4)

Riksdagen har beslutat att byta namn på tre typer av lönestöd. Lönestöden lönebidrag, utvecklingsanställning och trygghetsanställning byter benämning till lönebidrag för anställning, lönebidrag för utveckling och lönebidrag för trygghet i anställning.

Syftet är att göra det mer tydligt hur lika de tre lönestöden är i funktion och struktur.

De nya benämningarna börjar gälla i bland annat lagen om anställningsskydd den 1 juli 2017.

Riksdagen säger nej till övriga motioner från den allmänna motionstiden 2016 om arbetsmarknadspolitiska frågor och arbetslöshetsförsäkringen. Anledningen är bland annat att det redan pågår arbete inom många av de områden som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2016/17:1 utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv punkterna 1-5. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

45 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-11-10
Justering: 2016-12-08
Trycklov: 2016-12-09
Reservationer 16
Betänkande 2016/17:AU4

Nya benämningar på lönestöd (AU4)

Regeringen vill byta namn på tre typer av lönestöd. Det innebär att lönestöden lönebidrag, utvecklingsanställning och trygghetsanställning byter benämning till lönebidrag för anställning, lönebidrag för utveckling och lönebidrag för trygghet i anställning.

Syftet är att göra det mer tydligt hur lika de tre lönestöden är i funktion och struktur.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget och att de nya benämningarna börjar gälla i bland annat lagen om anställningsskydd den 1 juli 2017.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till övriga motioner från den allmänna motionstiden 2016 om arbetsmarknadspolitiska frågor och arbetslöshetsförsäkringen. Anledningen är bland annat att det redan pågår arbete inom många av de områden som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-12-14
Debatt i kammaren: 2016-12-15
4

Beslut

Beslut: 2016-12-16
9 förslagspunkter, 3 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 december 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nya benämningar på tre lönestöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
2. lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd,
3. lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning,
4. lag om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program,
5. lag om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 14 punkterna 1-5.

2. Arbetsförmedlingens organisation och verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:78 av Johan Nissinen (SD),

2016/17:254 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M),

2016/17:808 av Lars-Arne Staxäng (M),

2016/17:1517 av Margareta Cederfelt (M),

2016/17:1592 av Jan Ericson (M),

2016/17:1911 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M),

2016/17:2717 av Erik Bengtzboe (M),

2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 1,

2016/17:3338 av Sofia Fölster (M) yrkandena 1-3 och

2016/17:3349 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 69 0 15
SD 37 0 1 10
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 15 0 0 6
L 14 0 0 5
KD 0 0 13 3
- 0 0 0 1
Totalt 204 69 14 62


3. Arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:412 av Finn Bengtsson och Amir Adan (båda M),

2016/17:1186 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C) yrkande 2,

2016/17:1188 av Solveig Zander (C),

2016/17:1512 av Margareta Cederfelt (M),

2016/17:1573 av Jörgen Andersson (M),

2016/17:2093 av Said Abdu m.fl. (L),

2016/17:2254 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 2,

2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) yrkandena 9 och 15,

2016/17:2534 av Jabar Amin m.fl. (MP),

2016/17:2755 av Pia Nilsson m.fl. (S),

2016/17:2818 av Annelie Karlsson m.fl. (S) yrkande 1,

2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 4,

2016/17:2970 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 2,

2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkandena 22 och 24,

2016/17:3349 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 6, 12 och 14 samt

2016/17:3392 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 22.2.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (C)
Reservation 6 (L)
Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 3 16
M 0 0 69 15
SD 0 38 0 10
MP 20 0 2 3
C 0 0 19 3
V 15 0 0 6
L 0 0 14 5
KD 0 0 13 3
- 0 0 0 1
Totalt 129 38 120 62


4. Överutnyttjande av subventionerade anställningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1196 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 9-12.

Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 69 0 0 15
SD 37 0 0 11
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 0 15 0 6
L 14 0 0 5
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 271 15 0 63


5. Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:314 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 6,

2016/17:1328 av Stefan Nilsson (MP),

2016/17:1390 av Carina Herrstedt (SD),

2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S),

2016/17:1976 av Staffan Danielsson (C),

2016/17:2096 av Maria Stockhaus (M),

2016/17:2131 av Hanna Westerén (S),

2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 21 och

2016/17:3094 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C).

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 0 69 15
SD 0 38 0 10
MP 22 0 0 3
C 0 0 19 3
V 15 0 0 6
L 14 0 0 5
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 161 38 88 62


6. Ett förlängt arbetsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1422 av Lars-Arne Staxäng m.fl. (M) yrkande 1 och

2016/17:2354 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) delyrkande 1.

Reservation 12 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 69 0 15
SD 38 0 0 10
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 15 0 0 6
L 0 14 0 5
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 172 115 0 62


7. Omställning i arbetslivet och företagsnedläggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:324 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 1,

2016/17:631 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 1,

2016/17:1737 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 16 och

2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 7.

Reservation 13 (C)
Reservation 14 (V)

8. Arbetslöshetsförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:105 av Rasmus Ling (MP),

2016/17:365 av Rickard Nordin (C) yrkande 1,

2016/17:1186 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C) yrkande 1,

2016/17:1901 av Hanna Westerén (S),

2016/17:2085 av Edward Riedl (M),

2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) yrkandena 4 och 6 samt

2016/17:3349 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 23.2.

Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 69 0 0 15
SD 0 38 0 10
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 15 0 0 6
L 14 0 0 5
KD 0 0 13 3
- 0 0 0 1
Totalt 236 38 13 62


9. Arbetslöshetskassorna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:672 av Lotta Finstorp (M) och

2016/17:1177 av Solveig Zander (C).