Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2019/20:AU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2019

Beslut

Samhalls uppdrag bör ses över (AU4)

Samhall bör återgå till sitt grunduppdrag att skapa arbete åt personer med fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Det anser riksdagen som riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att göra en översyn av Samhalls uppdrag.

Riksdagen sa samtidigt säger nej till cirka 60 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar exempelvis om omställning och kompetensutveckling, Arbetsförmedlingen samt arbetslöshetsförsäkringen. Riksdagen sa nej eftersom det redan pågår arbete inom de områden som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen ska göra en översyn av Samhalls uppdrag så att Samhall återgår till sitt grunduppdrag när det gäller personer med fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

43 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-12-10
Justering: 2019-12-12
Trycklov: 2019-12-12
Reservationer 16
Betänkande 2019/20:AU4

Alla beredningar i utskottet

2019-12-10, 2019-12-03, 2019-11-12

Samhalls uppdrag bör ses över (AU4)

Samhall bör återgå till sitt grunduppdrag att skapa arbete åt personer med fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Det anser arbetsmarknadsutskottet som vill att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att göra en översyn av Samhalls uppdrag.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen samtidigt säger nej till cirka 60 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar exempelvis om omställning och kompetensutveckling, Arbetsförmedlingen samt arbetslöshetsförsäkringen. Utskottet hänvisar bland annat till det arbete som redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-16
Debatt i kammaren: 2019-12-17
4

Beslut

Beslut: 2019-12-18
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 december 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fler vägar till jobb

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:245 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 2,

2019/20:2799 av Gulan Avci m.fl. (L),

2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 6,

2019/20:3114 av Lars Beckman (M),

2019/20:3190 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 23,

2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 16 och

2019/20:3360 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 0 0 65 5
SD 60 0 0 2
C 29 0 0 2
V 9 0 15 3
KD 19 0 0 3
L 0 16 0 3
MP 15 0 0 1
- 0 1 1 0
Totalt 224 17 81 27


2. Omställning och kompetensutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:386 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 7,

2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 7,

2019/20:2718 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 1,

2019/20:2739 av Gulan Avci m.fl. (L),

2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 1,

2019/20:3190 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 20,

2019/20:3250 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 5 och

2019/20:3334 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (KD)
Reservation 6 (L)

3. Arbetsförmedlingen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:12 av Magnus Jacobsson (KD),

2019/20:327 av Per-Arne Håkansson (S),

2019/20:1046 av Rikard Larsson (S),

2019/20:1415 av Olle Thorell m.fl. (S),

2019/20:2152 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M),

2019/20:2333 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S),

2019/20:3127 av Sultan Kayhan (S),

2019/20:3190 av Mats Green m.fl. (M) yrkandena 6 och 7 samt

2019/20:3202 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 2 63 0 5
SD 59 1 0 2
C 29 0 0 2
V 1 0 23 3
KD 0 0 19 3
L 16 0 0 3
MP 15 0 0 1
- 1 0 1 0
Totalt 215 64 43 27


4. Arbetsmarknadspolitiska program och insatser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:167 av Martina Johansson (C),

2019/20:407 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C) yrkande 3,

2019/20:539 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 9, 11 och 12,

2019/20:1113 av Leila Ali-Elmi (MP) yrkandena 1 och 2,

2019/20:1855 av Joakim Sandell m.fl. (S) yrkande 7,

2019/20:2171 av Lotta Finstorp m.fl. (M, KD),

2019/20:2781 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 3,

2019/20:3104 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 7,

2019/20:3190 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 9,

2019/20:3202 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 16 och 30 samt

2019/20:3259 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (V)
Reservation 11 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 0 0 65 5
SD 60 0 0 2
C 29 0 0 2
V 0 24 0 3
KD 0 0 19 3
L 16 0 0 3
MP 15 0 0 1
- 1 1 0 0
Totalt 213 25 84 27


5. Särskilt om insatser för personer med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:819 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 22, 24 och 25,

2019/20:1714 av Helena Bouveng (M),

2019/20:2742 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkandena 16 och 17,

2019/20:2777 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) och

2019/20:3190 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 11 i denna del.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (SD)

6. Översyn av Samhalls uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska göra en översyn av Samhalls uppdrag så att Samhall återgår till sitt grunduppdrag när det gäller personer med fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2019/20:2742 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 18 och

bifaller delvis motionerna

2019/20:819 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 23 och

2019/20:3190 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 11 i denna del.

7. Särskilt om insatser för utsatta EU-medborgare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2578 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 15-18 och 24.

Reservation 14 (V)

8. Arbetslöshetsförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:197 av Rickard Nordin (C) yrkande 2,

2019/20:407 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C) yrkande 2,

2019/20:811 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 8,

2019/20:1402 av Carina Ödebrink och Peter Persson (båda S),

2019/20:2138 av Teres Lindberg (S),

2019/20:2172 av Lotta Finstorp (M),

2019/20:2272 av Sara Heikkinen Breitholtz m.fl. (S),

2019/20:2451 av Rasmus Ling (MP),

2019/20:2960 av Edward Riedl (M) och

2019/20:3190 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 15 (M)
Reservation 16 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 0 0 65 5
SD 0 60 0 2
C 29 0 0 2
V 0 0 24 3
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 3
MP 15 0 0 1
- 1 0 1 0
Totalt 172 60 90 27