Arbetsmarknadspolitik

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1994/95:AU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 mars 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

66 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1995-02-23
Justering: 1995-03-14
Betänkande 1994/95:AU11

Alla beredningar i utskottet

1995-02-23, 1995-02-21, 1995-02-16, 1995-02-14

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-03-29
4

Beslut

Beslut: 1995-03-30

Protokoll med beslut