Arbetsmarknadspolitiska frågor

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2001/02:AU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 april 2002

Beslut

Arbetsmarknadspolitiska frågor (AU5)

Riksdagen gav, med anledning av förslag från Riksdagens revisorer, regeringen i uppdrag att noggrant överväga vilka begrepp som är relevanta att använda inom arbetsmarknadspolitiken när det gäller personer med utländsk bakgrund. I dag förekommer begrepp som invandrare, utomnordisk medborgare, personer med utländsk bakgrund m.m. Revisorernas kritik grundar sig på att den nuvarande beteckningen utomnordiska medborgare är alltför brett och omfattar en heterogen grupp. Riksdagen avslog revisorernas övriga förslag om svenskundervisning för invandrare och invandrares arbetsmarknad. Riksdagen uttalade vidare att det bör införas ytterligare insatser inom ramen för det arbetsmarknadspolitiska programmet aktivitetsgaranti. Detta för att stödja och hjälpa vissa grupper som står långt utanför den reguljära arbetsmarknaden, t.ex. vissa äldre arbetslösa och personer som aldrig har fått något fotfäste på arbetsmarknaden. Riksdagen avslog avslutningsvis motioner från allmänna motionstiden 2001 olika arbetsmarknadpolitiska frågor. Motionerna handlar om bl.a. arbetsförmedlingsverksamhet, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkring och särskilda grupper på arbetsmarknaden.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 81 motioner

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-02-21
Justering: 2002-03-21
Trycklov: 2002-04-12
Reservationer 45
Betänkande 2001/02:AU5

Arbetsmarknadspolitiska frågor (AU5)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår, med anledning av förslag från Riksdagens revisorer, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att noggrant överväga vilka begrepp som är relevanta att använda inom arbetsmarknadspolitiken när det gäller personer med utländsk bakgrund. I dag förekommer begrepp som invandrare, utomnordisk medborgare, personer med utländsk bakgrund m.m. Revisorernas kritik grundar sig på att den nuvarande beteckningen utomnordiska medborgare är alltför brett och omfattar en heterogen grupp. Utskottet föreslår att riksdagen avslår revisorernas övriga förslag om svenskundervisning för invandrare och invandrares arbetsmarknad. Utskottet föreslår vidare att riksdagen uttalar att det bör införas ytterligare insatser inom ramen för det arbetsmarknadspolitiska programmet aktivitetsgaranti. Detta för att stödja och hjälpa vissa grupper som står långt utanför den reguljära arbetsmarknaden, t.ex. vissa äldre arbetslösa och personer som aldrig har fått något fotfäste på arbetsmarknaden. Riksdagen föreslås avslutningsvis avslå motioner från allmänna motionstiden 2001 olika arbetsmarknadpolitiska frågor. Motionerna handlar om bl.a. arbetsförmedlingsverksamhet, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkring och särskilda grupper på arbetsmarknaden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-04-19
4

Beslut

Beslut: 2002-04-24
52 förslagspunkter, 23 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Arbetshandikappades integritet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A278 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150016
m17109
c17001
fp13003
kd38004
v36007
mp13003
-0000
Totalt23372044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Arbetsmarknadspolitiska program för arbetshandikappade m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A239, 2001/02:A257, 2001/02:A269, 2001/02:A278 yrkandena 3-7, 2001/02:A367 yrkande 17 och 2001/02:A370.

Reservation 2 (m)
Reservation 3 (kd)

3. Arbetsmarknaden för äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A204 yrkande 2, 2001/02:A240, 2001/02:A334, 2001/02:A367 yrkande 7 i denna del, 2001/02:A389 yrkande 18, 2001/02:A391 yrkande 8 och 2001/02:So630 yrkande 1.

Reservation 4 (m)
Reservation 5 (kd)
Reservation 6 (c, fp)

4. Diskriminering av äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A367 yrkande 7 i denna del.

5. Ungdomsprogram m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A208, 2001/02:A308, 2001/02:A356, 2001/02:A389 yrkande 19 och 2001/02:Kr425 yrkande 5.

Reservation 7 (m)

6. Ungdomars arbetslöshetsförsäkring

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr425 yrkande 4.

Reservation 8 (m)

7. Unga förtidspensionerade

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K284 yrkande 7.

Reservation 9 (c)

8. Ungdomsarbetsförmedlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A202.

9. Riksdagens revisorers förslag om prioriteringar inom arbetsmarknadspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen dels, med delvis bifall till Riksdagens revisorers förslag 2000/01:RR12 yrkande 2, som sin mening ger regeringen tillkänna vad utskottet anfört om prioriteringar inom arbetsmarknadspolitiken, dels avslår motion 2000/01:Ub40 yrkande 2.

10. AMS statistik

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Ub38 yrkandena 5 och 6 samt 2001/02:A250 yrkandena 1-3.

Reservation 10 (fp)

11. Invandrarkvinnors arbetsmarknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A317 yrkande 3 och 2001/02:Sf399 yrkande 34.

Reservation 11 (v)
Reservation 12 (kd)

12. Invandrares sysselsättningsgrad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A317 yrkande 1.

13. Invandrares företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A389 yrkande 20 i denna del och 2001/02:Sf400 yrkande 5.

14. Introduktion av invandrare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf255 yrkande 10.

Reservation 13 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m710010
c0000
fp13003
kd38004
v36007
mp12004
-1001
Totalt28517047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Riksdagens revisorers förslag om svenskundervisning för invandrare m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår dels Riksdagens revisorers förslag 2000/01:RR12 yrkande 3, dels motionerna 2000/01:Ub39 yrkandena 4 och 6, 2000/01:Ub40 yrkande 3, 2001/02:A284, 2001/02:A389 yrkande 20 i denna del, 2001/02:Sf333 yrkande 4, 2001/02:Sf399 yrkande 32 i denna del, 2001/02:N315 yrkande 10 samt 2001/02:N319 yrkande 6.

Reservation 14 (kd)
Reservation 15 (m, c, fp)

16. Krav för att stå till arbetsmarknadens förfogande

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf399 yrkande 32 i denna del och 2000/01:Ub39 yrkande 5.

Reservation 16 (kd)

17. Lokala initiativ

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Ub38 yrkande 7, 2001/02:A226 yrkande 7 och 2001/02:Sf334 yrkande 3.

Reservation 17 (m, c, fp, kd)

18. Diskriminering

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A319 yrkande 2 och 2001/02:Sf399 yrkande 36.

Reservation 18 (m, kd)

19. Förändringar av programstrukturen m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A367 yrkande 10 och 2001/02:A389 yrkande 4.

Reservation 19 (m)
Reservation 20 (kd)

20. Krav på kollektivavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A289 och 2001/02:A296.

Reservation 21 (m)

21. Utbetalning av aktivitetsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A351 och 2001/02:A359.

Reservation 22 (m)

22. Kvalitetsaspekter på arbetsmarknadsutbildningen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A389 yrkande 14.

Reservation 23 (m, fp)

23. Arbetsmarknadsutbildningens mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A299.

24. Lärlingsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A367 yrkande 11 och 2001/02:Ub429 yrkande 2.

Reservation 24 (m, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (m, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150016
m07209
c17001
fp13003
kd03804
v36007
mp13003
-0000
Totalt194111044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

25. Företagsanpassat arbetsmarknadsstöd m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A321 och 2001/02:A386.

Reservation 25 (mp)

26. Aktivitetsgaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A259 yrkande 5, 2001/02:A353, 2001/02:A367 yrkande 4, 2001/02:A389 yrkande 15 och 2001/02:Sf395 yrkandena 11 i denna del och 13.

Reservation 26 (kd)
Reservation 27 (c, fp)
Reservation 28 (m)

27. Ytterligare insatser inom aktivitetsgarantin

Utskottets förslag: Riksdagen dels tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om ytterligare insatser inom aktivitetsgarantin, dels avslår motionerna 2001/02:A214, 2001/02:A258, 2001/02:A268, 2001/02:A277, 2001/02:A312, 2001/02:A344 och 2001/02:A367 yrkande 5.

Reservation 29 (kd)

28. Ersättning i aktivitetsgarantin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A293.

29. Konkurrenssituationen vid stöd till start av näringsverksamhet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A367 yrkande 15.

Reservation 30 (kd)

30. Stöd till start av näringsverksamhet för personer som inte är arbetslösa

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:N365 yrkande 1.

Reservation 31 (mp)

31. Utvärdering av datortek

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A367 yrkande 14.

Reservation 32 (kd)

32. Friårsförsöket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A322.

33. Trädgårds- och jordbruksnäring

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ340 yrkande 4 och 2001/02:MJ341 yrkande 7.

Reservation 33 (c)

34. Kulturarbetare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Kr227 yrkandena 1 och 13 samt 2001/02:Kr419 yrkande 30.

35. Flyttningsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A300.

36. Arbetsförmedlingsverksamhet m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A313, 2001/02:A367 yrkande 3, 2001/02:A384 yrkande 3, 2001/02:A389 yrkande 9 och 2001/02:Sf395 yrkande 11 i denna del.

Reservation 34 (m, c, fp, kd)

37. Arbetslivscentrum

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub552 yrkande 7.

Reservation 35 (c, fp)

38. Resursfördelningsmodell

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A259 yrkande 2.

Reservation 36 (c, fp)

39. Arbetsmarknadsnämnder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A387.

40. Nordisk arbetsmarknad

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A282, 2001/02:A380 samt 2001/02:A390 yrkandena 3 och 4.

Reservation 37 (m)

41. Införande av en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A219 yrkande 6.

Reservation 38 (m, c, fp, kd)

42. Tillsynen över arbetslöshetskassorna m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A251 yrkande 8.

Reservation 39 (m, c, fp, kd)

43. Deltidsarbetslöshet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A251 yrkande 3, 2001/02:A314 yrkande 6 och 2001/02:A317 yrkande 2.

Reservation 40 (kd)
Reservation 41 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 41 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m72009
c17001
fp13003
kd00384
v03607
mp11203
-1001
Totalt228383845

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

44. Tillämpning av deltidsreglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A285.

45. Avvisande av erbjudande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A221.

46. Inlämnande av kassakort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A275.

47. Förtroendevaldas ersättningsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A320.

48. Vårdbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A263.

49. Studerandes ersättningsrätt

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A251 yrkande 4, 2001/02:A363, 2001/02:A364 och 2001/02:Ub552 yrkande 2.

Reservation 42 (c, kd)

50. Företagarnas ersättningsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A211 yrkande 22, 2001/02:A212 yrkande 11, 2001/02:A251 yrkandena 6 och 7 samt 2001/02:N314 yrkande 6.

Reservation 43 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 43 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150016
m07209
c01701
fp01303
kd03804
v36007
mp13003
-0000
Totalt164141044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

51. Samernas ersättningsrätt

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A213.

Reservation 44 (mp)

52. Bemanningsföretag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A225, 2001/02:A251 yrkande 5 och 2001/02:A368 yrkandena 1-5.

Reservation 45 (m, kd)