Arbetsmiljö och arbetstid

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2018/19:AU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 maj 2019

Beslut

Nej till motioner om arbetsmiljö och arbetstid (AU10)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om arbetsmiljö och arbetstid. Motionerna handlade bland annat om systematiskt arbetsmiljöarbete, Arbetsmiljöverkets uppdrag, arbetstidsförkortning samt skyddsombud och företagshälsovård. Riksdagen sa nej bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-12
Justering: 2019-05-02
Trycklov: 2019-05-03
Reservationer 20
Betänkande 2018/19:AU10

Nej till motioner om arbetsmiljö och arbetstid (AU10)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om arbetsmiljö och arbetstid. Motionerna handlar bland annat om systematiskt arbetsmiljöarbete, Arbetsmiljöverkets uppdrag, arbetstidsförkortning samt skyddsombud och företagshälsovård. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-07
Debatt i kammaren: 2019-05-08
4

Beslut

Beslut: 2019-05-08
9 förslagspunkter, 3 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 maj 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1185 av Caroline Helmersson Olsson och Fredrik Olovsson (båda S) och

2018/19:1187 av Leif Nysmed m.fl. (S).

2. Systematiskt arbetsmiljöarbete m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 10 och 11,

2018/19:750 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S),

2018/19:957 av Kadir Kasirga m.fl. (S),

2018/19:2060 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkande 1 och

2018/19:2842 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 11.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 63 1 0 6
SD 0 0 56 6
C 0 28 0 3
V 25 0 0 3
KD 20 0 0 2
L 0 0 16 3
MP 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 211 29 72 37


3. Arbetsmiljöverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:383 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 30,

2018/19:697 av Peter Persson och Carina Ödebrink (båda S),

2018/19:1176 av Caroline Helmersson Olsson och Hans Ekström (båda S),

2018/19:1309 av Magnus Manhammar (S) yrkande 2,

2018/19:1967 av Caroline Helmersson Olsson och Hans Ekström (båda S) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2060 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkandena 3 och 4,

2018/19:2758 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2,

2018/19:2807 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 23,

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 19,

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 31 och

2018/19:2992 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkande 32.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (C)
Reservation 6 (V)
Reservation 7 (KD)
Reservation 8 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 0 64 0 6
SD 56 0 0 6
C 0 0 28 3
V 0 0 25 3
KD 0 0 20 2
L 0 0 16 3
MP 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 160 64 89 36


4. Särskilt om kvinnors arbetsmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:725 av Michael Rubbestad (SD),

2018/19:1029 av Marianne Pettersson m.fl. (S),

2018/19:2060 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkande 2,

2018/19:2757 av Sultan Kayhan (S),

2018/19:2806 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 9,

2018/19:2860 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 6 och

2018/19:2992 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkande 31.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (C)
Reservation 11 (KD)
Reservation 12 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 0 0 64 6
SD 56 0 0 6
C 1 0 27 3
V 25 0 0 3
KD 0 20 0 2
L 0 0 16 3
MP 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 186 20 107 36


5. Preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:78 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 13 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 64 0 0 6
SD 0 56 0 6
C 28 0 0 3
V 25 0 0 3
KD 20 0 0 2
L 16 0 0 3
MP 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 257 56 0 36


6. Skyddsombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:383 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 31-33 och

2018/19:2060 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 14 (V)
Reservation 15 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 64 0 0 6
SD 56 0 0 6
C 28 0 0 3
V 0 0 25 3
KD 20 0 0 2
L 0 16 0 3
MP 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 272 16 25 36


7. Företagshälsovård m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:383 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 28 och

2018/19:2860 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 16 (C)
Reservation 17 (V)

8. Ofrivillig deltid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3 och

2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 9.

Reservation 18 (C)
Reservation 19 (L)

9. Arbetstidens förläggning och arbetstidsförkortning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:383 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 34 och 36-42,

2018/19:704 av Hanna Westerén (S) och

2018/19:2750 av Rebecka Le Moine (MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 20 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 64 0 0 6
SD 56 0 0 6
C 28 0 0 3
V 0 25 0 3
KD 20 0 0 2
L 16 0 0 3
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 289 25 0 35