Arbetsmiljö och arbetstid

Arbetsmarknadsutskottets bet 2019/20:AU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 april 2020

Beslut

Nej till motioner om arbetsmiljö och arbetstid (AU10)

Riksdagen sa nej till cirka 60 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om arbetsmiljö och arbetstid. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom flera områden eller att nuvarande regler är tillräckliga.

Motionerna handlar exempelvis om dödsolyckor i arbetslivet, åtgärder mot arbetslivskriminalitet och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-03-03
Justering: 2020-03-26
Trycklov: 2020-03-26
Reservationer 18
bet 2019/20:AU10

Nej till motioner om arbetsmiljö och arbetstid (AU10)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 60 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om arbetsmiljö och arbetstid. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom flera områden eller att nuvarande regler är tillräckliga.

Motionerna handlar exempelvis om dödsolyckor i arbetslivet, åtgärder mot arbetslivskriminalitet och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-31
Debatt i kammaren: 2020-04-01
4

Beslut

Beslut: 2020-04-01
9 förslagspunkter, 5 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 april 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nollvisionen mot dödsolyckor i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1123 av Åsa Eriksson m.fl. (S),

2019/20:1423 av Leif Nysmed m.fl. (S),

2019/20:1633 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 7,

2019/20:1832 av Mattias Jonsson och Johan Büser (båda S) och

2019/20:3202 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 26.

Reservation 1 (V)
Reservation 2 (KD)

2. Åtgärder mot arbetslivskriminalitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:824 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 1,

2019/20:1633 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 8, 11 och 12,

2019/20:2748 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkandena 2, 4 och 5,

2019/20:3190 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 24 och

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 35.

Reservation 3 (M, SD)
Reservation 4 (C)
Reservation 5 (V)
Reservation 6 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 0 0 5 26
V 0 0 4 23
KD 3 0 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 22 21 12 294


3. Systematiskt arbetsmiljöarbete m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:242 av Martina Johansson (C),

2019/20:448 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S),

2019/20:571 av Anna Wallentheim och Hillevi Larsson (båda S),

2019/20:823 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 10 och 11,

2019/20:2748 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkandena 1 och 3,

2019/20:3189 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 10 och

2019/20:3259 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 6.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (L)

4. Skyddsombudens verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:824 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 5,

2019/20:1633 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 4-6 och 10,

2019/20:2748 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkande 6 och

2019/20:3202 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 32 och 33.

Reservation 10 (M, SD, L)
Reservation 11 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (M, SD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 27 24 4 294


5. Uppdrag till Arbetsmiljöverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:473 av Magnus Manhammar (S),

2019/20:1116 av Peter Persson (S),

2019/20:1633 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3,

2019/20:2257 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 3,

2019/20:2338 av Ida Karkiainen m.fl. (S),

2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkande 34,

2019/20:3190 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 25 och

2019/20:3202 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 25 och 27.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (V)
Reservation 14 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 37 11 7 294


6. Företagshälsovården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1633 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1 och

2019/20:2927 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 15 (M)
Reservation 16 (V)

7. Arbetskläder för förskolepersonal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:683 av Michael Rubbestad (SD).

8. Åtgärder mot ofrivillig deltid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2057 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 2 och

2019/20:3259 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 7.

Reservation 17 (L)

9. Arbetstidslagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:13 av Fredrik Lindahl (SD),

2019/20:797 av Amineh Kakabaveh (-),

2019/20:991 av Hanna Westerén (S),

2019/20:1620 av Ali Esbati m.fl. (V),

2019/20:1633 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 13-16 och

2019/20:3309 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP) yrkandena 1-3.

Reservation 18 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 51 4 0 294