Arbetsmiljö

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2004/05:AU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 2005

Beslut

Arbetsmiljö (AU6)

Riksrevisionens styrelse har lämnat förslag om förbättringar av Arbetsmiljöverkets tillsyn. Riksdagen konstaterade att åtgärder vidtas för att förbättra tillsynen och att regeringen avser att återkomma med en redovisning av dessa. Riksdagen sade därför nej till förslaget från Riksrevisionens styrelse. Riksdagen sade också nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om arbetsmiljö och motioner med anledning av stormen i södra Sverige i början av januari 2005. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 74 motioner

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-02-17
Justering: 2005-03-03
Betänkande publicerat: 2005-04-06
Trycklov: 2005-03-31
Reservationer 16
Betänkande 2004/05:AU6

Arbetsmiljö (AU6)

Riksrevisionens styrelse har lämnat förslag om förbättringar av Arbetsmiljöverkets tillsyn. Arbetsmarknadsutskottet konstaterar att åtgärder vidtas för att förbättra tillsynen och att regeringen avser att återkomma med en redovisning av dessa. Därför föreslår utskottet att riksdagen säger nej till förslaget från Riksrevisionens styrelse. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om arbetsmiljö och motioner med anledning av stormen i södra Sverige i början av januari 2005. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-04-13
4

Beslut

Beslut: 2005-04-20
12 förslagspunkter, 6 acklamationer, 6 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Företagshälsovård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf289 yrkande 7, 2003/04:Sf397 yrkande 14, 2003/04:Sf399 yrkande 3, 2003/04:So409 yrkande 4, 2003/04:A212, 2003/04:A218, 2003/04:A246 yrkandena 1-6, 2003/04:A247 yrkandena 8, 11 och 12, 2003/04:A315, 2003/04:A344, 2003/04:A355, 2003/04:A361, 2004/05:Sf357 yrkande 4, 2004/05:So603 yrkande 2, 2004/05:A202, 2004/05:A238, 2004/05:A261 yrkande 10 och 2004/05:A264.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m05005
c01903
fp04305
kd02904
v24005
mp14003
-1000
Totalt172141036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Skyddsombudsverksamhet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:A206, 2003/04:A247 yrkandena 9 och 10, 2003/04:A261, 2003/04:A269, 2003/04:A353, 2004/05:A206 yrkandena 1-4, 2004/05:A230, 2004/05:A274, 2004/05:A329 yrkande 1 och 2004/05:A367.

Reservation 2 (v)

3. Vissa förebyggande åtgärder i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf355 yrkande 1, 2003/04:Sf397 yrkande 2, 2003/04:A247 yrkandena 3-6, 2003/04:A266, 2003/04:A300, 2003/04:A320, 2003/04:A326 yrkandena 1 och 2, 2003/04:A356, 2003/04:A360, 2003/04:A367, 2004/05:A232 yrkandena 1-3, 2004/05:A234 och 2004/05:A261 yrkande 9.

Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (c)
Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m50005
c00193
fp42006
kd21264
v24005
mp01403
-1000
Totalt253154536

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Buller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:A247 yrkandena 17 och 18, 2003/04:Bo219 yrkande 5 och 2004/05:Bo251 yrkande 5.

Reservation 6 (c)
Reservation 7 (mp)

5. Elektromagnetiska fält

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:A282 yrkandena 1-3 och 2004/05:MJ509 yrkande 12.

Reservation 8 (mp)

6. Isocyanater

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:A205 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:A299 yrkandena 1-3.

Reservation 9 (v, mp)

7. Vissa särskilda arbetsmiljöfrågor i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:A247 yrkandena 15 och 16, 2003/04:A260, 2003/04:A275, 2003/04:A309 yrkande 11, 2003/04:A311 yrkandena 1-3, 2004/05:A223, 2004/05:A244, 2004/05:A348, 2004/05:A354 yrkande 10, 2004/05:A379 och 2004/05:A382.

Reservation 10 (v)
Reservation 11 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m50005
c01903
fp43005
kd29004
v90155
mp14003
-1000
Totalt280191535

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Våld, hot och mobbning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub441 yrkande 12, 2003/04:A247 yrkande 19, 2003/04:A248 yrkandena 1 och 2, 2003/04:A251, 2003/04:A362, 2003/04:A366, 2004/05:A235 och 2004/05:A376.

Reservation 12 (kd)
Reservation 13 (c)
Reservation 14 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m50005
c00193
fp43005
kd02904
v24005
mp00143
-1000
Totalt252293335

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Vissa lagstiftningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K362 yrkande 5, 2003/04:A224, 2003/04:A314 yrkandena 1, 2, 5 och 6, 2003/04:A368, 2004/05:A240, 2004/05:A330 och 2004/05:A360.

Reservation 15 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m50005
c19003
fp43005
kd29004
v02405
mp10133
-0100
Totalt28326337

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Kostnader för arbetsmiljöarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:A313, 2003/04:A328, 2003/04:A342, 2003/04:A347 och 2004/05:A329 yrkande 2.

11. Arbetsmiljöverkets tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2004/05:RRS6 delpunkt och motion 2003/04:A230.

12. Åtgärder med anledning av stormen i södra Sverige i januari 2005

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ6 yrkande 8 och 2004/05:MJ7 yrkande 5 i denna del.

Reservation 16 (m, c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (m, c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m05005
c01903
fp43005
kd29004
v24005
mp14003
-1000
Totalt24569035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag