Arbetsrätt

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2005/06:AU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2006

Beslut

Viktigt att ratificera ILO-konvention om sociala krav på myndigheters leverantörer, menar riksdagen (AU3)

Riksdagen tillkännagav för regeringen att det är viktigt att Sverige kan ratificera den ILO konvention som innebär att man vid offentlig upphandling kan ställa sociala krav på sina leverantörer av varor och tjänster. Riksdagen sade också nej till motioner om arbetsrätt från allmänna motionstiden 2005. Det huvudsakliga skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Frågan om att ta bort turordningsundantaget i lagen om anställningsskydd (LAS) har behandlats igen av riksdagen (se 2004/05:AU8 ). En majoritet av riksdagen röstade för en reservation av m, fp, kd, c och mp som innebär att undantaget ska vara kvar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionerna 2005/06:A236, 2005/06:A238, 2005/06:A245 yrkande 3, 2005/06:A278, 2005/06:A287, 2005/06:A305, 2005/06:A315, 2005/06:A318, 2005/06:A334, 2005/06:A346, 2005/06:A357, 2005/06:A371, 2005/06:A382 och 2005/06:A391. Delvis bifall av motion 2005/06:A362. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 5 under punkt 5 och dels i övrigt utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

82 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-01-31
Justering: 2006-02-16
Betänkande publicerat: 2006-03-08
Trycklov: 2006-03-07
Reservationer 30
Betänkande 2005/06:AU3

Viktigt att ratificera ILO-konvention om sociala krav på myndigheters leverantörer, menar arbetsmarknadsutskottet (AU3)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen tillkännager för regeringen att det är viktigt att Sverige kan ratificera den ILO konvention som innebär att man vid offentlig upphandling kan ställa sociala krav på sina leverantörer av varor och tjänster. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner om arbetsrätt från allmänna motionstiden 2005. Det huvudsakliga skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Frågan om att ta bort turordningsundantaget i lagen om anställningsskydd (LAS) har behandlats igen av utskottet (se 2004/05:AU8). Utskottsmajoriteten (s och v) är för detta. Men fem partier i utskottet (m, fp, kd, c, mp) föreslår i en reservation att undantaget ska vara kvar. Dessa fem partier har majoritet när riksdagen ska rösta i kammaren.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-15
4

Beslut

Beslut: 2006-03-15
30 förslagspunkter, 26 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En översyn av arbetsrätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf336 yrkande 6, 2005/06:A206, 2005/06:A245 yrkandena 1, 2 och 13, 2005/06:A369 yrkande 3, 2005/06:A419 yrkande 1 och 2005/06:A420 yrkande 30.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)
Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m045010
c01606
fp038010
kd02706
v23005
mp14003
-0002
Totalt157126066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Anställningsskyddet för arbetstagare i rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A370 yrkande 29.

Reservation 3 (kd)

3. Allmänna frågor om LAS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A245 yrkandena 4, 11 och 15, 2005/06:A302, 2005/06:A324, 2005/06:A339 och 2005/06:A352.

Reservation 4 (v)

4. Upphandling och övergång av verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A299 och 2005/06:A341.

5. Upphävande av turordningsundantaget

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag enligt bilaga 2 till ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd.
Därmed bifaller riksdagen motionerna 2005/06:A236, 2005/06:A238, 2005/06:A245 yrkande 3, 2005/06:A278, 2005/06:A287, 2005/06:A305, 2005/06:A315, 2005/06:A318, 2005/06:A334, 2005/06:A346, 2005/06:A357, 2005/06:A371, 2005/06:A382 och 2005/06:A391.

Reservation 5 (m, c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120032
m045010
c01606
fp038010
kd02706
v23005
mp01403
-0002
Totalt135140074

Beslut: Kammaren biföll reservation 5

6. Övriga turordningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf382 yrkande 14, 2005/06:A364 yrkande 4, 2005/06:A369 yrkande 4 och 2005/06:A411 yrkande 2.

Reservation 6 (mp)

7. Äldre i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf332 yrkande 1, 2005/06:So315 yrkande 2, 2005/06:So642 yrkande 3, 2005/06:A208, 2005/06:A245 yrkande 9, 2005/06:A364 yrkandena 5 och 6 samt 2005/06:A417 yrkandena 3, 4 och 13.

Reservation 7 (kd)
Reservation 8 (c)

8. Visstidsanställningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf336 yrkande 17, 2005/06:Kr255 yrkande 6, 2005/06:Kr376 yrkandena 10 och 11, 2005/06:N242 yrkande 6, 2005/06:A245 yrkandena 6, 12 och 14, 2005/06:A269 yrkande 6, 2005/06:A320, 2005/06:A369 yrkande 5 och 2005/06:A420 yrkande 31.

9. Skydd för föräldralediga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf432 yrkandena 26-28, 2005/06:A245 yrkandena 5 och 8, 2005/06:A257 yrkande 4, 2005/06:A370 yrkande 13, 2005/06:A411 yrkande 1 och 2005/06:A420 yrkande 17.

Reservation 9 (mp)

10. Rätt till heltid och möjlighet till deltid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf235 yrkande 2, 2005/06:A245 yrkande 10, 2005/06:A257 yrkande 3, 2005/06:A269 yrkande 3, 2005/06:A316, 2005/06:A350, 2005/06:A369 yrkande 7, 2005/06:A385 och 2005/06:A420 yrkande 18.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)
Reservation 11 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m045010
c01606
fp038010
kd02706
v23005
mp14003
-0002
Totalt157126066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Vetoreglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A220 och 2005/06:A245 yrkande 20.

Reservation 12 (v)

12. Informationsskyldighet enligt 19 § MBL

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A219.

13. Stridsåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A273, 2005/06:A309 yrkande 32, 2005/06:A369 yrkande 6 och 2005/06:A420 yrkande 32.

14. Kollektivavtal och fackliga rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A284, 2005/06:A323, 2005/06:A362 i denna del, 2005/06:A367 yrkande 1 och 2005/06:A402.

15. ILO:s konvention nr 94

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen vad som anförs om ILO:s konvention nr 94.
Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:A362 i denna del.

Reservation 13 (m, c, fp, kd)

16. Företagsnedläggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N431, 2005/06:A216, 2005/06:A245 yrkandena 17-19, 2005/06:A263, 2005/06:A308 yrkandena 1-4, 2005/06:A351 och 2005/06:A353.

Reservation 14 (v)
Reservation 15 (mp)

17. Ett ökat arbetstagarinflytande över arbetstiden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf385 yrkande 5, 2005/06:So554 yrkande 5, 2005/06:A259 yrkande 1, 2005/06:A307 yrkande 6, 2005/06:A331, 2005/06:A369 yrkande 8, 2005/06:A370 yrkande 16, 2005/06:A379, 2005/06:A395, 2005/06:A418 yrkande 1 och 2005/06:A420 yrkande 25.

Reservation 16 (fp)
Reservation 17 (kd)

18. Arbetstidsförkortning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So699 yrkande 1, 2005/06:A275 och 2005/06:A307 yrkande 1.

Reservation 18 (v)
Reservation 19 (mp)

19. Mertid m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So699 yrkande 5, 2005/06:A307 yrkandena 4 och 5, båda i denna del, och 2005/06:A359.

Reservation 20 (v)
Reservation 21 (mp)

20. Övertid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A235, 2005/06:A307 yrkandena 2 och 3, båda i denna del, och 2005/06:A332.

Reservation 22 (v)

21. Tjänstledighet för att prova annat arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf335 yrkande 12 och 2005/06:A368 yrkandena 9 och 12.

Reservation 23 (v)
Reservation 24 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m450010
c01606
fp380010
kd27006
v10225
mp14003
-0002
Totalt245162266

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

22. Tjänstledighet för vård av anhörig

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So705 yrkande 7.

Reservation 25 (kd)

23. Tjänstledighet för deltagande i frivillig försvarsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A223.

24. Semesterlagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A370 yrkande 12 och 2005/06:A404.

Reservation 26 (kd)

25. Personlig integritet i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A245 yrkande 25.

Reservation 27 (v)

26. Frågor om registerkontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A286 och 2005/06:A296.

27. Negativ föreningsfrihet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K236 yrkandena 2 och 3.

Reservation 28 (m)

28. Platsanmälningslagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf336 yrkandena 13 och 14.

Reservation 29 (v)

29. Långtidssjukskrivna med arbetsförmåga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf382 yrkande 15.

Reservation 30 (m)

30. Affärernas öppethållande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A300.