Arbetsrätt

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2005/06:AU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2006

Beslut

Viktigt att ratificera ILO-konvention om sociala krav på myndigheters leverantörer, menar riksdagen (AU3)

Riksdagen tillkännagav för regeringen att det är viktigt att Sverige kan ratificera den ILO konvention som innebär att man vid offentlig upphandling kan ställa sociala krav på sina leverantörer av varor och tjänster. Riksdagen sade också nej till motioner om arbetsrätt från allmänna motionstiden 2005. Det huvudsakliga skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Frågan om att ta bort turordningsundantaget i lagen om anställningsskydd (LAS) har behandlats igen av riksdagen (se 2004/05:AU8 ). En majoritet av riksdagen röstade för en reservation av m, fp, kd, c och mp som innebär att undantaget ska vara kvar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionerna 2005/06:A236, 2005/06:A238, 2005/06:A245 yrkande 3, 2005/06:A278, 2005/06:A287, 2005/06:A305, 2005/06:A315, 2005/06:A318, 2005/06:A334, 2005/06:A346, 2005/06:A357, 2005/06:A371, 2005/06:A382 och 2005/06:A391. Delvis bifall av motion 2005/06:A362. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 5 under punkt 5 och dels i övrigt utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Viktigt att ratificera ILO-konvention om sociala krav på myndigheters leverantörer, menar arbetsmarknadsutskottet (AU3)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen tillkännager för regeringen att det är viktigt att Sverige kan ratificera den ILO konvention som innebär att man vid offentlig upphandling kan ställa sociala krav på sina leverantörer av varor och tjänster. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner om arbetsrätt från allmänna motionstiden 2005. Det huvudsakliga skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Frågan om att ta bort turordningsundantaget i lagen om anställningsskydd (LAS) har behandlats igen av utskottet (se 2004/05:AU8). Utskottsmajoriteten (s och v) är för detta. Men fem partier i utskottet (m, fp, kd, c, mp) föreslår i en reservation att undantaget ska vara kvar. Dessa fem partier har majoritet när riksdagen ska rösta i kammaren.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.