Arbetsrätt

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2008/09:AU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 2009

Beslut

Nej till motioner om arbetsrätt (AU7)

Riksdagen sa nej till ett stort antal motioner från allmänna motionstiderna 2007 och 2008 om arbetsrätt.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

132 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-01-20
Justering: 2009-02-17
Betänkande publicerat: 2009-02-19
Trycklov: 2009-02-18
Reservationer 25
Betänkande 2008/09:AU7

Nej till motioner om arbetsrätt (AU7)

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett stort antal motioner från allmänna motionstiderna 2007 och 2008 om arbetsrätt. Utskottets utgångspunkt är att den svenska modellen, där svenska kollektivavtal verkar tillsammans med lagstiftning, fungerar bra och att grunden för arbetsrätten därför bör bestå. Motionerna handlar bland annat om de svenska kollektivavtalen, arbetstidslagstiftning, turordningsregler, hanteringen av den svenska Lavalutredningen, stridsåtgärder, föräldraledighet och gränsöverskridande arbetskraft.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-02-26
4

Beslut

Beslut: 2009-03-11
35 förslagspunkter, 29 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 mars 2009

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Grunden för svensk arbetsrätt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A208, 2007/08:A216, 2007/08:A217, 2007/08:A224, 2007/08:A253, 2007/08:A291, 2007/08:A307 yrkande 1, 2007/08:A329 yrkandena 1 och 2, 2007/08:A400 yrkande 1, 2008/09:A213, 2008/09:A273, 2008/09:A278, 2008/09:A308 yrkandena 1 och 2, 2008/09:A381 yrkande 5, 2008/09:A387 yrkande 1 och 2008/09:A401 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0114016
m850012
c24005
fp25003
kd24000
v02002
mp01702
Totalt158151040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Arbetstagarbegreppet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:A344 yrkande 22.

Reservation 2 (v)

3. Översyn av arbetsrätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A338, 2007/08:A342, 2007/08:A343, 2007/08:A356, 2008/09:A230, 2008/09:A256 och 2008/09:A345 yrkande 8.

Reservation 3 (v)

4. Internationella stridsåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A221 och 2007/08:A361 yrkande 5.

5. Införande av en proportionalitetsprincip m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A230 av Göran Lindblad (m),
2007/08:A320 av Fredrick Federley (c) yrkandena 1-3,
2007/08:A393 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m) yrkandena 1 och 2,
2008/09:A221 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m) yrkandena 1 och 2,
2008/09:A340 av Agneta Berliner m.fl. (fp) och
2008/09:A351 av Kerstin Lundgren (c).

6. Facklig vetorätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:A344 yrkandena 20 och 21 samt 2008/09:A339.

Reservation 4 (v)

7. Omställningsavtal och företagsnedläggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:N249 av Jan Björkman m.fl. (s),
2007/08:A306 av Hillevi Larsson (s),
2007/08:A400 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 19 och 32 samt
2008/09:A371 av Jan Björkman m.fl. (s).

Reservation 5 (s, v, mp)

8. ILO konvention 94

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi269 av Bo Bernhardsson och Margareta Persson (båda s) yrkande 1,
2008/09:A216 av Hans Linde m.fl. (v) yrkande 6 och
2008/09:A387 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 2.

Reservation 6 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s2113015
m850012
c25004
fp24004
kd24000
v02002
mp01702
Totalt160150039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Konflikt mellan EU:s och ILO:s regelsystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:A345 yrkande 6.

Reservation 7 (v)

10. Stärkt anställningstrygghet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 71,
2007/08:Ub498 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 1,
2007/08:A283 av Catharina Bråkenhielm (s) i denna del,
2007/08:A284 av Anneli Särnblad och Marita Ulvskog (båda s) i denna del,
2007/08:A298 av Håkan Juholt (s),
2007/08:A391 av Magdalena Streijffert m.fl. (s) yrkandena 1 och 2,
2007/08:A394 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) yrkande 5,
2007/08:A400 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 37,
2007/08:A402 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 21,
2008/09:A334 av Dan Nilsson och Krister Örnfjäder (båda s),
2008/09:A368 av Magdalena Streijffert m.fl. (s) yrkandena 1 och 2 samt
2008/09:A397 av Berit Högman m.fl. (s) yrkande 2.

Reservation 8 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m850012
c25004
fp25003
kd24000
v02002
mp01702
Totalt159152038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Lagregler om tidsbegränsade anställningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A259 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Caroline Helmersson-Olsson (båda s),
2007/08:A344 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1-5, 9 och 10,
2007/08:A347 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 6,
2007/08:A365 av Birgitta Ohlsson (fp),
2008/09:A372 av Mikael Oscarsson och Lars Lindén (båda kd) och
2008/09:A386 av Peter Hultqvist m.fl. (s).

Reservation 9 (v)

12. Ungdomsavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A243 av Claes Västerteg och Sofia Larsen (båda c) yrkande 2 och
2008/09:A350 av Claes Västerteg och Sofia Larsen (båda c).

13. Utveckling av turordningsreglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A344 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 14 och 15.

Reservation 10 (v)

14. Översyn av turordningsreglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A410 av Margareta Cederfelt och Eliza Roszkowska Öberg (båda m),
2008/09:A220 av Eva Bengtson Skogsberg och Betty Malmberg (båda m) och
2008/09:A302 av Sofia Larsen och Claes Västerteg (båda c).

15. Avskaffande av tvåpersonersundantaget i LAS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A205 av Fredrik Olovsson (s),
2007/08:A236 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s),
2007/08:A262 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Claes-Göran Brandin (båda s),
2007/08:A270 av Anneli Särnblad och Kurt Kvarnström (båda s),
2007/08:A276 av Christin Hagberg och Anders Karlsson (båda s),
2007/08:A285 av Kurt Kvarnström och Marita Ulvskog (båda s),
2007/08:A293 av Lennart Axelsson och Eva-Lena Jansson (båda s),
2007/08:A295 av Kerstin Haglö m.fl. (s),
2007/08:A316 av Börje Vestlund (s),
2007/08:A344 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 13,
2008/09:K295 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 4,
2008/09:A225 av Christin Hagberg och Anders Karlsson (båda s),
2008/09:A235 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s),
2008/09:A272 av Lennart Axelsson och Eva-Lena Jansson (båda s),
2008/09:A280 av Kurt Kvarnström och Marita Ulvskog (båda s),
2008/09:A297 av Fredrik Olovsson (s),
2008/09:A352 av Börje Vestlund (s) och
2008/09:A366 av Lars U Granberg (s).

Reservation 11 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m850012
c25004
fp25003
kd24000
v02002
mp16003
Totalt175135039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Utökning av tvåpersonersundantaget i LAS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A243 av Claes Västerteg och Sofia Larsen (båda c) yrkande 1,
2008/09:A299 av Karin Pilsäter (fp) och
2008/09:A338 av Agneta Berliner m.fl. (fp).

17. Företrädesrätt till återanställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A344 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 6, 7 och 11,
2007/08:A347 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 6 i denna del,
2007/08:A391 av Magdalena Streijffert m.fl. (s) yrkande 3,
2008/09:A309 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (s) och
2008/09:A368 av Magdalena Streijffert m.fl. (s) yrkande 3.

Reservation 12 (v)

18. Ogiltigförklaring och skadestånd enligt LAS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:K347 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkandena 4 och 5,
2007/08:A220 av Peter Jonsson (s),
2007/08:A344 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 16 och
2008/09:K295 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkandena 5 och 6.

Reservation 13 (v)

19. Information till föräldralediga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A344 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 8.

Reservation 14 (v)

20. Personliga skäl vid uppsägning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A344 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 18.

Reservation 15 (v)

21. Övriga LAS-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A286 av Kurt Kvarnström och Marita Ulvskog (båda s),
2008/09:A255 av Dan Nilsson och Krister Örnfjäder (båda s) och
2008/09:A277 av Kurt Kvarnström och Marita Ulvskog (båda s).

22. De sjukskrivna och arbetsrätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A335 av Kurt Kvarnström och Raimo Pärssinen (båda s),
2007/08:A368 av Hans Olsson och Phia Andersson (båda s),
2008/09:Sf329 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 12 och
2008/09:A275 av Kurt Kvarnström och Raimo Pärssinen (båda s).

Reservation 16 (v)

23. Rätt till heltid m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 70,
2007/08:Sf323 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 5,
2007/08:A214 av Kristina Zakrisson m.fl. (s),
2007/08:A250 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1,
2007/08:A260 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Caroline Helmersson-Olsson (båda s),
2007/08:A283 av Catharina Bråkenhielm (s) i denna del,
2007/08:A284 av Anneli Särnblad och Marita Ulvskog (båda s) i denna del,
2007/08:A292 av Lennart Axelsson och Eva-Lena Jansson (båda s),
2007/08:A297 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s),
2007/08:A367 av Christina Zedell och Agneta Gille (båda s),
2007/08:A371 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s),
2007/08:A379 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1,
2007/08:A391 av Magdalena Streijffert m.fl. (s) yrkande 4,
2007/08:A394 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) yrkande 4,
2007/08:A400 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 38,
2007/08:A402 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 20,
2007/08:A407 av Christopher Ödmann och Karla López (båda mp),
2008/09:Fi291 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 11,
2008/09:A248 av Christopher Ödmann (mp),
2008/09:A307 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1,
2008/09:A323 av Lennart Axelsson och Eva-Lena Jansson (båda s),
2008/09:A330 av Christina Zedell m.fl. (s),
2008/09:A354 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 1,
2008/09:A364 av Dan Nilsson och Krister Örnfjäder (båda s),
2008/09:A368 av Magdalena Streijffert m.fl. (s) yrkande 4,
2008/09:A369 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s) och
2008/09:A397 av Berit Högman m.fl. (s) yrkande 1.

Reservation 17 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m850012
c25004
fp25003
kd24000
v02002
mp01702
Totalt159152038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

24. Arbetstidslagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:U353 av Kenneth G Forslund m.fl. (s) yrkande 15,
2007/08:A254 av Veronica Palm (s),
2007/08:A379 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 2-6,
2007/08:A406 av Karla López och Christopher Ödmann (båda mp),
2008/09:A237 av Oskar Öholm och Lars Hjälmered (båda m),
2008/09:A245 av Marina Pettersson m.fl. (s),
2008/09:A354 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkandena 2-5 och
2008/09:A384 av Catharina Bråkenhielm och Lars U Granberg (båda s).

Reservation 18 (v)

25. Inflytande över arbetstiden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A261 av Inger Jarl Beck (s),
2007/08:A379 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 7,
2008/09:A354 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 6 och
2008/09:A403 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 6.

Reservation 19 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1102117
m850012
c25004
fp25003
kd24000
v02002
mp01702
Totalt26939140

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

26. Semesterlagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A238 av Staffan Danielsson och Johan Linander (båda c) och
2007/08:A360 av Yilmaz Kerimo (s).

27. Ledighet för att prova nytt arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A215 av Billy Gustafsson (s),
2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 20 och 27 samt
2007/08:A400 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 36.

Reservation 20 (s, v, mp)

28. Ledighet för deltagande i frivilligförsvaret m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A231 av Eva Flyborg (fp),
2008/09:A214 av Eva Flyborg (fp) och
2008/09:A267 av Gunnar Sandberg (s).

29. Kompetensutveckling i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A219 av Peter Jonsson (s),
2007/08:A309 av Lars U Granberg (s),
2007/08:A390 av Christin Hagberg (s),
2007/08:A400 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 18 och
2008/09:N435 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 22.

Reservation 21 (s)

30. Individuella kompetenskonton

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A388 av Hans Backman m.fl. (fp).

31. Varselavgift enligt främjandelagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A344 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 19.

Reservation 22 (v)

32. Personliga assistenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A344 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 23 och 24.

Reservation 23 (v)

33. Au pair

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:A211 av Hillevi Larsson (s) yrkandena 1 och 2.

Reservation 24 (s, v, mp)

34. Migrantarbetare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Sf368 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 3.

Reservation 25 (mp)

35. Övriga arbetsrättsliga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:A248 av Jörgen Johansson (c),
2007/08:A358 av Hans Rothenberg och Margareta Cederfelt (båda m),
2008/09:Sk371 av Claes-Göran Brandin och Lars Mejern Larsson (båda s) yrkande 6 och
2008/09:A227 av Håkan Juholt (s).