Arbetsrätt

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 april 2013

Beslut

Nej till motioner om arbetsrätt (AU8)

Riksdagen sa nej till motioner om arbetsrättsliga frågor från allmänna motionstiden 2012. En orsak är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om anställningsformer, turordning, företrädesrätt till återanställning och rätt till heltid.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

58 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-03-07
Justering: 2013-04-11
Betänkande publicerat: 2013-04-15
Trycklov: 2013-04-15
Reservationer 17
Betänkande 2012/13:AU8

Nej till motioner om arbetsrätt (AU8)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om arbetsrättsliga frågor från allmänna motionstiden 2012. En orsak är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om anställningsformer, turordning, företrädesrätt till återanställning och rätt till heltid.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-24
4

Beslut

Beslut: 2013-04-25
18 förslagspunkter, 13 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 april 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänt om den arbetsrättsliga lagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A254, 2012/13:A296 yrkande 1, 2012/13:A326, 2012/13:A352 och 2012/13:A391.

2. Anställningsformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:A201 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 1, 2 och 7,
2012/13:A216 av Robert Halef och Mikael Oscarsson (båda KD),
2012/13:A269 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (båda S) och
2012/13:A377 av Börje Vestlund m.fl. (S).

Reservation 1 (V)

3. Övergång till tillsvidareanställning efter rullande visstidsanställningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:A201 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 3,
2012/13:A279 av Thomas Strand m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,
2012/13:A284 av Caroline Helmersson Olsson och Christina Zedell (båda S) yrkandena 1 och 2,
2012/13:A356 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) yrkande 1,
2012/13:A363 av Adnan Dibrani m.fl. (S) och
2012/13:A367 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 7.

Reservation 2 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M970010
MP23002
FP20004
C18005
SD19001
V01702
KD18001
Totalt195113041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Informations- och förhandlingsskyldighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:A201 yrkandena 5 och 6.

Reservation 3 (V)

5. Arbetstagarbegreppet och egenanställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A258 och 2012/13:A370.

6. Frågor om ledighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf201 yrkande 3, 2012/13:A234, 2012/13:A256, 2012/13:A293, 2012/13:A311, 2012/13:A365 och 2012/13:A393 yrkande 27.

Reservation 4 (MP)

7. Turordningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A201 yrkande 8, 2012/13:A213, 2012/13:A225, 2012/13:A250, 2012/13:A251, 2012/13:A255, 2012/13:A262, 2012/13:A287, 2012/13:A315, 2012/13:A321, 2012/13:A364 yrkande 1, 2012/13:A383 och 2012/13:A392 yrkande 32.

Reservation 5 (S, V)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M970010
MP23002
FP20004
C18005
SD00191
V01702
KD18001
Totalt1761131941

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Företrädesrätt till återanställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A201 yrkande 4, 2012/13:A224, 2012/13:A333 och 2012/13:A342.

Reservation 7 (V)

9. Frågan om när ett anställningsförhållande ska anses upplöst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:A202 yrkande 17.

Reservation 8 (SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M970010
MP23002
FP20004
C18005
SD01901
V01702
KD18001
Totalt27236041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Proportionalitetsprincip i svensk konflikträtt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:A390.

11. Beslut om dispens vid övertidsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A202 yrkande 5 och 2012/13:A318.

Reservation 9 (V)

12. Arbetstidens förläggning, minskat övertidsuttag och dygnsvila

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:A202 yrkandena 2, 4, 6 och 7.

Reservation 10 (V)

13. Arbetstidsförkortning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:A202 yrkande 3.

Reservation 11 (V)

14. Rätt till heltid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A202 yrkande 1, 2012/13:A243, 2012/13:A264 yrkande 6, 2012/13:A268, 2012/13:A281, 2012/13:A283, 2012/13:A309, 2012/13:A323, 2012/13:A345, 2012/13:A356 yrkande 2, 2012/13:A359 och 2012/13:A367 yrkande 6.

Reservation 12 (S)
Reservation 13 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M970010
MP23002
FP20004
C18005
SD19001
V00172
KD18001
Totalt195961741

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Solidariskt entreprenörsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf207 yrkande 5, 2012/13:A338 yrkande 1 och 2012/13:A369 yrkande 5.

Reservation 14 (V)

16. Rätt att erhålla intjänad lön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A312, 2012/13:A348 och 2012/13:A375.

17. Integritetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju403 yrkande 11 och 2012/13:A202 yrkande 18.

Reservation 15 (MP)
Reservation 16 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M960011
MP02302
FP20004
C18005
SD19001
V00172
KD18001
Totalt267231742

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


18. Fackligt skydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:A285.

Reservation 17 (SD)