Arbetsrätt

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2014/15:AU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2015

Beslut

Arbetsrätt (AU4)

Riksdagen har tagit ställning till olika förslag inom området arbetsrätt. Riksdagen säger nej till förslagen, vilka bland annat handlar om anställningsformer, arbetstidsfrågor, turordning, företrädesrätt till återanställning samt utstationering av arbetskraft.

Riksdagen anser att de nuvarande arbetsrättsreglerna, ihop med den så kallade svenska modellen - där arbetsmarknadens parter i stor utsträckning själva kommer överens om arbetsmarknadens spelregler, är något som fungerar. Det ger förutsägbarhet och trygghet på arbetsmarknaden. Därför behöver inte reglerna om arbetsrätt ändras.

Samtidigt konstaterar riksdagen att vissa arbetsrättsliga lagar har försvagats under senare år. Vissa områden kan därför behöva stärkas upp framöver. Riksdagen räknar med att regeringen är uppmärksam på om vissa grupper på arbetsmarknaden får ökad otrygghet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

52 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-02-05
Justering: 2015-03-05
Trycklov: 2015-03-06
Reservationer 26
Betänkande 2014/15:AU4

Arbetsrätt (AU4)

Arbetsmarknadsutskottet har tagit ställning till olika förslag inom området arbetsrätt. Utskottet säger nej till förslagen, vilka bland annat handlar om anställningsformer, arbetstidsfrågor, turordning, företrädesrätt till återanställning samt utstationering av arbetskraft.

Arbetsmarknadsutskottet anser att de nuvarande arbetsrättsreglerna, ihop med den så kallade svenska modellen - där arbetsmarknadens parter i stor utsträckning själva kommer överens om arbetsmarknadens spelregler, är något som fungerar. Det ger förutsägbarhet och trygghet på arbetsmarknaden. Därför behöver inte reglerna om arbetsrätt ändras.

Samtidigt konstaterar utskottet att vissa arbetsrättsliga lagar har försvagats under senare år. Vissa områden kan därför behöva stärkas upp framöver. Utskottet räknar med att regeringen är uppmärksam på om vissa grupper på arbetsmarknaden får ökad otrygghet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-11
Debatt i kammaren: 2015-03-12
4

Beslut

Beslut: 2015-03-12
19 förslagspunkter, 14 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 mars 2015

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Det arbetsrättsliga regelverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1943 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (S),

2014/15:2029 av Hans Hoff och Adnan Dibrani (S),

2014/15:2364 av Hans Rothenberg (M) och

2014/15:2654 av Finn Bengtsson och Jan R Andersson (M) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

2. Tidsbegränsade anställningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:68 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 1, 2 och 4,

2014/15:477 av Johanna Haraldsson (S) yrkande 1,

2014/15:918 av Caroline Helmersson Olsson (S),

2014/15:1640 av Mikael Oscarsson (KD),

2014/15:2089 av Adnan Dibrani m.fl. (S),

2014/15:2176 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) yrkandena 1 och 3,

2014/15:2294 av Hillevi Larsson (S),

2014/15:2303 av Lars Mejern Larsson (S) yrkande 1 och

2014/15:2575 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 4.

Reservation 2 (M, C, FP, KD)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 101 0 0 12
M 0 77 0 7
SD 43 0 0 6
MP 21 0 0 4
C 0 16 0 6
V 16 0 1 4
KD 0 12 0 4
Totalt 181 121 1 46


3. Rätt att återgå till sin anställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 11.

Reservation 4 (SD)

4. Lärlingsanställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1908 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 1 och

2014/15:1639 av Mikael Oscarsson (KD).

Reservation 5 (SD, KD)

5. Bemanningsdirektivet och uthyrningslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:68 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 6 och 7 samt

2014/15:477 av Johanna Haraldsson (S) yrkande 2.

Reservation 6 (V)

6. Företrädesrätt till återanställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:68 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 3,

2014/15:2040 av Hans Hoff (S),

2014/15:501 av Phia Andersson (S),

2014/15:1209 av Lena Asplund (M) och

2014/15:2286 av Hillevi Larsson (S).

Reservation 7 (V)

7. Utstationeringsdirektivet och lex Laval

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:194 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5 och

2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 19 och 20.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 101 0 0 12
M 77 0 0 7
SD 0 43 0 6
MP 21 0 0 4
C 15 0 1 6
V 0 2 15 4
KD 12 0 0 4
Totalt 242 45 16 46


8. Förhandlingsbehörig företrädare vid utstationering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:194 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6 och

2014/15:2813 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD).

Reservation 10 (SD, V)

9. Anmälningsskyldighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:194 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 7 och

2014/15:739 av Teres Lindberg (S).

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (V)

10. Entreprenörsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:194 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 9,

2014/15:1962 av Teres Lindberg (S) och

2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 21.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (V)

11. Arbetsrätt och offentlig upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:68 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 8 och

2014/15:1926 av Teres Lindberg (S).

Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 101 0 0 12
M 76 0 0 8
SD 1 0 42 6
MP 21 0 0 4
C 16 0 0 6
V 0 17 0 4
KD 11 0 1 4
Totalt 242 17 43 47


12. Turordningsreglerna i LAS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1636 av Jan Björklund m.fl. (FP),

2014/15:68 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 5,

2014/15:276 av Fredrik Christensson (C),

2014/15:727 av Phia Andersson och Petter Löberg (S),

2014/15:1123 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 3,

2014/15:1338 av Betty Malmberg (M),

2014/15:1341 av Johan Hedin (C),

2014/15:1773 av Jessica Rosencrantz (M),

2014/15:2277 av Sofia Fölster (M),

2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 3 och

2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 14.

Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (C)
Reservation 19 (V)
Reservation 20 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (FP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 101 0 0 12
M 77 0 0 7
SD 0 0 43 6
MP 21 0 0 4
C 2 0 14 6
V 0 0 17 4
KD 12 0 0 4
Totalt 213 16 74 46


13. Flexiblare arbetstid och utökad ledighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:70 av Ali Esbati m.fl. (V),

2014/15:1011 av Linus Bylund m.fl. (SD),

2014/15:1737 av Catharina Bråkenhielm (S),

2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. (SD) yrkandena 8 och 10,

2014/15:2664 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 13 och

2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 21 (SD)
Reservation 22 (V)

14. Delade turer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 3,

2014/15:2816 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD),

2014/15:2854 av Carina Ohlsson (S) och

2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 23 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 101 0 0 12
M 77 0 0 7
SD 0 43 0 6
MP 21 0 0 4
C 16 0 0 6
V 17 0 0 4
KD 12 0 0 4
Totalt 260 43 0 46


15. Rätt till heltid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:258 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 1,

2014/15:723 av Kristina Nilsson m.fl. (S),

2014/15:2159 av Caroline Helmersson Olsson (S),

2014/15:2662 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 12,

2014/15:2795 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (S) och

2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 24 (V)

16. Rätt att arbeta efter 67 års ålder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2575 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 19,

2014/15:400 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP),

2014/15:1328 av Margareta B Kjellin och Ulf Berg (M) och

2014/15:2662 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 25 (SD)

17. Fackligt medlemskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2844 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD).

Reservation 26 (SD)

18. Utdrag ur brottsregistret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

19. Det europeiska au pair-avtalet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument