Arbetsrätt

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17:AU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2017

Beslut

Nej till motioner om arbetsrätt (AU7)

Riksdagen sa nej motioner inom området arbetsrätt.  Motionerna handlar bland annat om facklig vetorätt, rätten att vidta stridsåtgärder, anställningsformer, anställningsskydd, turordning, rätt till heltid och nya regler i anställningsskyddslagen om rätt att kvarstå i anställning. Andra frågor som togs upp i motionerna är begränsning för arbetsgivare att begära ut registerutdrag inför anställning samt förslag om en ny arbetsrättslig lag mot trakasserier i arbetslivet.

Orsaken är bland annat att arbete redan pågår inom vissa frågor samt att de nuvarande reglerna inom arbetsrätt är balanserade. Riksdagen hänvisar också till partsarbetet inom ramen för den svenska kollektivavtalsmodellen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

52 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-01-26
Justering: 2017-03-02
Trycklov: 2017-03-02
Reservationer 22
Betänkande 2016/17:AU7

Nej till motioner om arbetsrätt (AU7)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej motioner inom området arbetsrätt. Motionerna handlar bland annat om facklig vetorätt, rätten att vidta stridsåtgärder, anställningsformer, anställningsskydd, turordning, rätt till heltid och nya regler i anställningsskyddslagen om rätt att kvarstå i anställning. Andra frågor som togs upp i motionerna är begränsning för arbetsgivare att begära ut registerutdrag inför anställning samt förslag om en ny arbetsrättslig lag mot trakasserier i arbetslivet.

Orsaken är bland annat att arbete redan pågår inom vissa frågor samt att de nuvarande reglerna inom arbetsrätt är balanserade. Utskottet hänvisar också till partsarbetet inom ramen för den svenska kollektivavtalsmodellen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-14
Debatt i kammaren: 2017-03-15
4

Beslut

Beslut: 2017-03-15
13 förslagspunkter, 8 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 mars 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Medbestämmandelagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:47 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 11,

2016/17:400 av Jenny Petersson (M),

2016/17:1287 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2016/17:1495 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),

2016/17:1852 av Boriana Åberg (M) och

2016/17:3349 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 21 och 22.

Reservation 1 (V)
Reservation 2 (KD)

2. Nya anställningsformer för sänkta trösklar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:81 av Johan Nissinen (SD),

2016/17:324 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 2,

2016/17:359 av Finn Bengtsson och Jan R Andersson (båda M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:447 av Isabella Hökmark (M),

2016/17:1068 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5,

2016/17:1113 av Anette Åkesson (M),

2016/17:1467 av Boriana Åberg (M),

2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) yrkande 1,

2016/17:2970 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 6,

2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkandena 14 och 18,

2016/17:3334 av Sofia Fölster och Maria Malmer Stenergard (båda M) yrkande 2,

2016/17:3349 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 2,

2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 21 och 24 samt

2016/17:3383 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (C)
Reservation 6 (L)
Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 73 0 11
SD 0 0 41 6
MP 22 0 0 3
C 0 0 17 5
V 18 0 0 3
L 0 0 16 3
KD 0 0 14 2
- 0 0 1 1
Totalt 138 73 89 49


3. Stärkt anställningsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:47 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1-3, 5, 6 och 14,

2016/17:1064 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3,

2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) yrkandena 1-3,

2016/17:1914 av Margareta B Kjellin (M) yrkande 1,

2016/17:2354 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) delyrkande 2,

2016/17:2735 av Hans Hoff (S) och

2016/17:2778 av Teres Lindberg (S).

Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 73 0 0 11
SD 40 1 0 6
MP 21 0 0 4
C 17 0 0 5
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 280 19 0 50


4. Rätt till heltid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:810 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 2,

2016/17:1697 av Hanna Westerén (S),

2016/17:2184 av Gunilla Carlsson och Mattias Jonsson (båda S) och

2016/17:2373 av Roger Hedlund (SD).

Reservation 9 (V)

5. Turordningsreglerna i anställningsskyddslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:47 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 7,

2016/17:1020 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2016/17:1086 av Fredrik Malm m.fl. (L),

2016/17:1114 av Anette Åkesson (M),

2016/17:1567 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe (båda M),

2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) yrkande 7,

2016/17:2588 av Jeff Ahl (SD),

2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 12,

2016/17:3334 av Sofia Fölster och Maria Malmer Stenergard (båda M) yrkande 1 och

2016/17:3349 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 20.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (C)
Reservation 12 (V)
Reservation 13 (L)
Reservation 14 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 73 0 0 11
SD 0 40 0 7
MP 22 0 0 3
C 0 0 17 5
V 1 0 17 3
L 0 0 16 3
KD 0 0 14 2
- 0 1 0 1
Totalt 194 41 64 50


6. Företrädesrätten till återanställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:47 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 4 och 10,

2016/17:698 av Lena Asplund (M),

2016/17:1632 av Hillevi Larsson (S) och

2016/17:1694 av Hillevi Larsson (S) yrkandena 1 och 2.

Reservation 15 (V)

7. Utökad rätt till ledighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2227 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 4,

2016/17:2254 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 1,

2016/17:2490 av Linus Bylund m.fl. (SD),

2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 14 och 16,

2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 23,

2016/17:3128 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 4,

2016/17:3144 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 4,

2016/17:3304 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 8 och 31 samt

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 40.

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 73 0 11
SD 0 0 41 6
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 0 0 14 2
- 0 0 1 1
Totalt 171 73 56 49


8. Uthyrning av arbetstagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:47 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 8, 9 och 12.

Reservation 19 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 73 0 0 11
SD 41 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 282 18 0 49


9. Utstationeringsdirektivet och fackliga rättigheter i EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1196 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 4-6,

2016/17:1868 av Hanna Westerén (S) delyrkande 2,

2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) yrkande 12 och

2016/17:2677 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S) delyrkande 2.

Reservation 20 (SD)

10. Entreprenörsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) yrkande 13.

11. Ratifikation av ILO 94

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1035 av Teres Lindberg (S).

12. Registerutdrag i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 26 och

2016/17:3232 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 21 (M)

13. En ny lag mot trakasserier i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:158 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 22 (V)