Arbetsrätt

Arbetsmarknadsutskottets bet 2018/19:AU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 maj 2019

Beslut

Nej till motioner om arbetsrätt (AU9)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om arbetsrättsliga frågor. Anledningen är bland annat att riksdagen inte tycker att det finns behov av några åtgärder i dessa frågor.

Motionerna handlar exempelvis om flexiblare regelverk, anställningsskydd, anställningsformer, turordning, stridsåtgärder och utstationering av arbetstagare.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

38 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-14
Justering: 2019-05-02
Trycklov: 2019-05-03
Reservationer 26
bet 2018/19:AU9

Nej till motioner om arbetsrätt (AU9)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om arbetsrättsliga frågor. Anledningen är bland annat att utskottet inte tycker att det finns behov av några åtgärder i dessa frågor.

Motionerna handlar exempelvis om flexiblare regelverk, anställningsskydd, anställningsformer, turordning, stridsåtgärder och utstationering av arbetstagare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-07
Debatt i kammaren: 2019-05-08
4

Beslut

Beslut: 2019-05-08
13 förslagspunkter, 7 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 maj 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Flexiblare regelverk m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2060 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkande 6,

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 36,

2018/19:2595 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3,

2018/19:2596 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 29,

2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 8,

2018/19:2807 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkandena 11 och 14,

2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 33 och

2018/19:2992 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkande 25.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (KD)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 0 64 0 6
SD 56 0 0 6
C 28 0 0 3
V 0 0 25 3
KD 0 0 20 2
L 16 0 0 3
MP 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 204 64 45 36


2. Nya anställningsformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:78 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 7,

2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 2,

2018/19:2807 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 7,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 1,

2018/19:2842 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 1 och

2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 4 (M, KD)
Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 3 0 61 6
SD 0 55 1 6
C 28 0 0 3
V 0 0 25 3
KD 0 0 20 2
L 16 0 0 3
MP 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 151 55 107 36


3. Stärkt anställningsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:383 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 15, 16, 18, 19 och 27,

2018/19:742 av Hillevi Larsson m.fl. (S),

2018/19:744 av Hillevi Larsson m.fl. (S),

2018/19:947 av Pyry Niemi (S),

2018/19:1082 av Paula Holmqvist m.fl. (S) och

2018/19:2039 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 64 0 0 6
SD 55 0 0 7
C 28 0 0 3
V 0 25 0 3
KD 20 0 0 2
L 16 0 0 3
MP 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 287 25 0 37


4. Rätt till heltid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:383 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 35 och

2018/19:583 av Roger Hedlund (SD).

Reservation 8 (V)

5. Turordningsreglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:78 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 4,

2018/19:383 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 20,

2018/19:424 av Christian Carlsson (KD),

2018/19:1663 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe (båda M),

2018/19:1866 av Boriana Åberg (M),

2018/19:1897 av Louise Meijer och Noria Manouchi (båda M),

2018/19:2595 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2807 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 12,

2018/19:2842 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 8 och

2018/19:2992 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkande 24.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (V)
Reservation 12 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 0 0 64 6
SD 0 0 56 6
C 28 0 0 3
V 0 0 25 3
KD 0 20 0 2
L 16 0 0 3
MP 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 148 20 145 36


6. Företrädesrätten till återanställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:383 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 17 och

2018/19:2807 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (V)

7. Uthyrning av arbetstagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:383 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 21-25.

Reservation 15 (V)

8. Utökad rätt till ledighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:152 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 1, 13 och 48,

2018/19:1640 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 11,

2018/19:2822 av Jakob Forssmed (KD) yrkande 11,

2018/19:2829 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 1,

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 88 och

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 8 och 32.

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (KD)

9. Stridsåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:421 av Christian Carlsson (KD),

2018/19:522 av Markus Wiechel (SD),

2018/19:2595 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 10 och 11,

2018/19:2807 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 24 och

2018/19:2992 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkandena 26 och 27.

Reservation 19 (M)
Reservation 20 (KD)
Reservation 21 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 0 0 64 6
SD 56 0 0 6
C 28 0 0 3
V 24 0 1 3
KD 0 0 20 2
L 0 16 0 3
MP 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 212 16 85 36


10. Lex Laval

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2595 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4,

2018/19:2807 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 26 och

2018/19:2992 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkande 23.

Reservation 22 (M, C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 0 64 0 6
SD 56 0 0 6
C 0 28 0 3
V 25 0 0 3
KD 0 20 0 2
L 0 16 0 3
MP 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 185 128 0 36


11. Övrigt om utstationering av arbetstagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:383 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4,

2018/19:2807 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 25 och

2018/19:2992 av Christian Carlsson m.fl. (KD) yrkande 22.

Reservation 23 (M, KD)
Reservation 24 (V)

12. Lag mot trakasserier i arbetslivet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:383 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 29,

2018/19:753 av Ingemar Nilsson (S),

2018/19:1152 av Åsa Eriksson (S) och

2018/19:1160 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S).

Reservation 25 (V)

13. Socialt protokoll inom EU, Global Deal och ILO:s kärnkonventioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:383 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3,

2018/19:723 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 2 och

2018/19:757 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 26 (V)