Arbetsrätt

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2019/20:AU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om arbetsrätt (AU8)

Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. De handlar exempelvis om flexiblare arbetsrättsligt regelverk, allmän visstidsanställning, turordningsregler med mera.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om arbetsrätt (AU8)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 70 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. De handlar exempelvis om flexiblare arbetsrättsligt regelverk, allmän visstidsanställning, turordningsregler med mera.

Anledningen är att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp eller att befintliga regelverks utformning  är tillräckligt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.