Arkiv

Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 1999

Beslut

Motioner om arkivfrågor (KrU4)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om arkivfrågor.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-02-09
Justering: 1999-03-04
Betänkande 1998/99:KrU4

Motioner om arkivfrågor (KrU4)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om arkivfrågor. Utskottet konstaterar, med anledning av motionsförslag, att det är motiverat för regeringen att överväga formerna för och omfattningen av en utredning av arkivverksamheten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-03-18
4

Beslut

Beslut: 1999-03-24

Protokoll med beslut