Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Arkivfrågor

Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2006

Beslut

Nej till motioner om arkivfrågor (KrU26)

Riksdagen sade nej till motioner om arkivfrågor och Statens ljud- och bildarkiv från allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlar bland annat om bevarandet av Riksarkivets historiska material, en nationell strategi för bevarandet av digital information, dokumentation och digitalt bevarande av musik, information till folkrörelser angående arkivens betydelse och digitalisering av analogt material.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om arkivfrågor (KrU26)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om arkivfrågor och Statens ljud- och bildarkiv från allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlar bland annat om bevarandet av Riksarkivets historiska material, en nationell strategi för bevarandet av digital information, dokumentation och digitalt bevarande av musik, information till folkrörelser angående arkivens betydelse och digitalisering av analogt material.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.