Arvsrättsliga frågor

LUs betänkande 2005/06:LU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 januari 2006

Beslut

Motioner om arvsrättsliga frågor (LU10)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om arvsrättsliga frågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om efterlevande makes och särkullbarns arvsrätt, sambos arvsrätt, arvsrätt för kusiner med flera, Allmänna arvsfondens rätt till arv och registrering av testamenten.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-11-10, 2005-11-17

Motioner om arvsrättsliga frågor (LU10)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om arvsrättsliga frågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om efterlevande makes och särkullbarns arvsrätt, sambos arvsrätt, arvsrätt för kusiner med flera, Allmänna arvsfondens rätt till arv och registrering av testamenten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.