Associationsrätt

Civilutskottets betänkande 2016/17:CU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 januari 2017

Beslut

Jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser bör ej uppnås genom tvingande lagar (CU6)

Riksdagen vill inte att företag ska tvingas att kvotera

Regeringen har arbetat med ett förslag
som skulle ha tvingat företag
att ha fler kvinnor i styrelserna.
Det kallas kvotering.

Riksdagen tycker att det borde finnas
fler kvinnor i företagens styrelser.
Men riksdagen tycker inte att företagen
ska tvingas att ha fler kvinnor i styrelserna.

Därför sa riksdagen till regeringen
att arbeta för att
företagen själva
ska fortsätta bestämma
hur många kvinnor och hur många män
som ska sitta i styrelsen.

Riksdagen anser att det är viktigt att könsfördelningen blir avsevärt jämnare än i dag när det gäller vilka som deltar i ekonomiskt beslutsfattande. Den rådande könsfördelningen i börsbolagens styrelser är inte tillfredsställande. Däremot tycker riksdagen att en jämnare könsfördelning bör främjas med andra medel än med tvingande lagstiftning. Riksdagen uppmanade därför regeringen att verka för att det även i fortsättningen ska vara ett aktiebolags ägare som bestämmer könsfördelningen i bolagets styrelse. Riksdagen uppmanade också regeringen att verka inom EU för nationellt självbestämmande i fråga om könsfördelningen i svenska börsbolags styrelser.

Riksdagen riktade dessutom ytterligare två uppmaningar till regeringen:

  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att kravet på aktiekapital i privata aktiebolag sänks till 25 000 kr.
  • Regeringen bör ta initiativ till att överväga om fler företag kan undantas från revisionsplikten.

Riksdagens beslut grundar sig i motioner från allmänna motionstiden 2015/16 och 2016/17. Riksdagen sa nej till övriga motioner om associationsrätt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med tillkännagivande om könsfördelning i bolagsstyrelser m.m., EU-förslag om könsfördelning i bolagsstyrelser, sänkt krav på aktiekapital och om fler företag kan undantas från revisionsplikten. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser bör ej uppnås genom tvingande lagar (CU6)

Civilutskottet anser att det är viktigt att könsfördelningen blir avsevärt jämnare än i dag när det gäller vilka som deltar i ekonomiskt beslutsfattande. Den rådande könsfördelningen i börsbolagens styrelser är inte tillfredsställande. Däremot tycker utskottet att en jämnare könsfördelning bör främjas med andra medel än med tvingande lagstiftning. Utskottet föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen att verka för att det även i fortsättningen ska vara ett aktiebolags ägare som bestämmer könsfördelningen i bolagets styrelse. Utskottet föreslår också att riksdagen ska uppmana regeringen att verka inom EU för nationellt självbestämmande i fråga om könsfördelningen i svenska börsbolags styrelser.

Utskottet föreslår dessutom att riksdagen ska rikta ytterligare två uppmaningar till regeringen:

  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att kravet på aktiekapital i privata aktiebolag sänks till 25 000 kr.
  • Regeringen bör ta initiativ till att överväga om fler företag kan undantas från revisionsplikten.

Förslagen grundar sig i motioner från allmänna motionstiden 2015/16 och 2016/17. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner om associationsrätt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.