Associationsrätt

Civilutskottets bet 2019/20:CU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om associationsrätt (CU11)

Riksdagen sa nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 inom området associationsrätt. Förslagen handlar bland annat om stiftelselagen, krav på sammansättningen av bolagsstyrelser, mångfaldspolicy för företag, lagstiftning om franchising, bolagsmålvakter och modernisering av bokföringslagen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-01-28
Justering: 2020-01-28
Trycklov: 2020-02-18
Reservationer 2
bet 2019/20:CU11

Alla beredningar i utskottet

2020-01-28, 2019-12-12

Nej till motioner om associationsrätt (CU11)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 inom området associationsrätt. Förslagen handlar bland annat om stiftelselagen, krav på sammansättningen av bolagsstyrelser, mångfaldspolicy för företag, lagstiftning om franchising, bolagsmålvakter och modernisering av bokföringslagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-03
Debatt i kammaren: 2020-03-04
4

Beslut

Beslut: 2020-03-04
7 förslagspunkter, 6 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 4 mars 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Stiftelselagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:255 av Mikael Larsson (C).

2. Krav på sammansättning av bolagsstyrelser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:609 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 1 (SD)

3. Mångfaldspolicy m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:609 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 5-8.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 63 0 0 7
SD 0 61 0 1
C 28 0 0 3
V 24 0 0 3
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 16 0 0 0
- 2 0 0 0
Totalt 259 61 0 29


4. Lagstiftning om franchising

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1226 av Anders Österberg (S).

5. Bolagsmålvakter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2023 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M).

6. Moderniserad bokföringslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2539 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1-3.

7. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:157 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 5,

2019/20:203 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkande 8,

2019/20:840 av Anders Hansson (M),

2019/20:1186 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S),

2019/20:2129 av Johan Büser (S),

2019/20:2444 av Lorentz Tovatt (MP) yrkandena 3 och 5,

2019/20:2535 av Kristina Yngwe (C) yrkande 4,

2019/20:3307 av Rebecka Le Moine (MP) yrkande 3 och

2019/20:3335 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 7.