Associationsrätt

Civilutskottets betänkande 2019/20:CU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om associationsrätt (CU11)

Riksdagen sa nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 inom området associationsrätt. Förslagen handlar bland annat om stiftelselagen, krav på sammansättningen av bolagsstyrelser, mångfaldspolicy för företag, lagstiftning om franchising, bolagsmålvakter och modernisering av bokföringslagen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2019-12-12, 2020-01-28

Nej till motioner om associationsrätt (CU11)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 inom området associationsrätt. Förslagen handlar bland annat om stiftelselagen, krav på sammansättningen av bolagsstyrelser, mångfaldspolicy för företag, lagstiftning om franchising, bolagsmålvakter och modernisering av bokföringslagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.