Associationsrätt

Civilutskottets betänkande 2020/21:CU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 februari 2021

Beslut

Riksdagen vill se effektivare redskap mot bolagsmålvakter (CU8)

Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som på ett effektivt sätt motverkar förekomsten av bolagsmålvakter. Till exempel bör det utredas om Bolagsverket kan få större möjligheter att neka registrering av bolagsmålvakter. Det anser riksdagen och riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta. En bolagsmålvakt är en person som utses till företrädare för ett bolag utan att delta i verksamheten, ofta mot ersättning. Syftet med att använda en målvakt är att dölja den verklige huvudmannen som vill undgå straff- eller betalningsansvar.

Riksdagen sa nej till övriga förslag som lämnats i motioner under allmänna motionstiden 2020 inom området associationsrätt. Förslagen handlar bland annat om revision, kapitalkravet och tvångslikvidation, företags rapportering om hållbarhet och mångfald samt kooperativt företagande.

Utskottets förslag till beslut: Bifall och delvis bifall till motioner med förslag om ett tillkännagivande om att motverka förekomsten av bolagsmålvakter. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-01-19
Justering: 2021-02-04
Trycklov: 2021-02-08
Reservationer 8
Betänkande 2020/21:CU8

Alla beredningar i utskottet

2021-01-19, 2020-12-10

Civilutskottet vill se effektivare redskap mot bolagsmålvakter (CU8)

Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som på ett effektivt sätt motverkar förekomsten av bolagsmålvakter. Till exempel bör det utredas om Bolagsverket kan få större möjligheter att neka registrering av bolagsmålvakter. Det anser civilutskottet som föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta. En bolagsmålvakt är en person som utses till företrädare för ett bolag utan att delta i verksamheten, ofta mot ersättning. Syftet med att använda en målvakt är att dölja den verklige huvudmannen som vill undgå straff- eller betalningsansvar.

Civilutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till övriga förslag som lämnats i motioner under allmänna motionstiden 2020 inom området associationsrätt. Förslagen handlar bland annat om revision, kapitalkravet och tvångslikvidation, företags rapportering om hållbarhet och mångfald samt kooperativt företagande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-10
Debatt i kammaren: 2021-02-11
4

Beslut

Beslut: 2021-02-25
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 februari 2021

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Revision

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:409 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkande 8 och

2020/21:1293 av Anders Hansson (M).

2. Bolagsmålvakter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en översyn av lagstiftningen för att motverka förekomsten av bolagsmålvakter och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:1303 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) och

2020/21:3100 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 7 och

bifaller delvis motion

2020/21:1613 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 11-13.

Reservation 1 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 1 0 1
Totalt 32 24 0 293


3. Kapitalkravet och tvångslikvidation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1613 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2020/21:3100 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 2 (M, KD)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 32 14 10 293


4. Krav på sammansättning i bolagsstyrelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1613 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 6 och

2020/21:2696 av Janine Alm Ericson m.fl. (MP) yrkande 19.

Reservation 4 (SD)

5. Företags rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1613 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 7-10 och

2020/21:2091 av Johan Büser och Mattias Jonsson (båda S).

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 46 10 0 293


6. Moderniserad bokföringslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3621 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1-3.

7. Kooperativt företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2926 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 35.

Reservation 6 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 1 0 0 1
Totalt 51 5 0 293


8. Översyn av vissa bolagsrättsliga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1613 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 15 och

2020/21:3100 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 7 (M, KD)
Reservation 8 (SD)