Associationsrättsliga frågor, m.m.

LUs betänkande 2002/03:LU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 mars 2003

Beslut

Motioner om associationsrättsliga frågor (LU8)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om bl.a. associationsrättsliga frågor. Motionerna handlar om nya företags- och associationsformer, kooperativ verksamhet, aktiekapitalets storlek och näringsförbud.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2003-01-21, 2003-01-23

Motioner om associationsrättsliga frågor (LU8)

Lagutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om bl.a. associationsrättsliga frågor. Motionerna handlar om nya företags- och associationsformer, kooperativ verksamhet, aktiekapitalets storlek och näringsförbud.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.