Associationsrättsliga frågor

LUs betänkande 2001/02:LU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 januari 2002

Beslut

Motioner om associationsrättsliga frågor (LU11)

Riksdagen avslog motioner från den allmänna motionstiden 2001 om olika associationsrättsliga frågor.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2001-11-29, 2001-12-04

Motioner om associationsrättsliga frågor (LU11)

Lagutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från den allmänna motionstiden 2001 om olika associationsrättsliga frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.