Associationsrättsliga frågor

Civilutskottets bet 2008/09:CU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 januari 2009

Beslut

Nej till motioner om associationsrättsliga frågor (CU14)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2008 om associationsrättsliga frågor. Skälet att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om företagsformer och revisionspliktens omfattning, könsfördelningen i bolagsstyrelser med mera, regelverket som rör budplikt samt lagen om ekonomiska föreningar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-11-20
Justering: 2008-12-02
Betänkande publicerat: 2008-12-03
Trycklov: 2008-12-03
Reservationer 2
bet 2008/09:CU14

Nej till motioner om associationsrättsliga frågor (CU14)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2008 om associationsrättsliga frågor. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om företagsformer och revisionspliktens omfattning, könsfördelningen i bolagsstyrelser med mera, regelverket som rör budplikt samt lagen om ekonomiska föreningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-01-21
4

Beslut

Beslut: 2009-01-21
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 21 januari 2009

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Företagsformer och revisionspliktens omfattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju379 yrkande 34, 2008/09:C239 och 2008/09:C360.

Reservation 1 (s, v)

2. Könsfördelningen i bolagsstyrelser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C236, 2008/09:C260, 2008/09:C284, 2008/09:C409 och 2008/09:A395 yrkande 19.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m870010
c24005
fp26002
kd21003
v01903
mp01702
Totalt158149042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Regelverket rörande budplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:C364.

4. Lagen om ekonomiska föreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:C451.